Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Maandag 27 mei 2019
Nepomukapel
20:00 uur

Lezing: ERFGOED VAN DE BOXMEERSE VAART.

Beste leden,

Zoals u het wellicht al heeft vernomen, is onze penningmeester Dick Reijnen op 26 april ll. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze koninklijke onderscheiding ondermeer verdiend vanwege zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en voor zijn belangwekkende werk als amateur-archeoloog voor Boxmeer e.o. Ook andere leden van onze vereniging kregen een lintje: René Klaassen en Maaike Pikkemaat. Op deze plaats willen wij hen natuurlijk van harte feliciteren met deze prachtige onderscheiding.

Afbeeldingsresultaat voor vaartprocessie boxmeerH. Bloedprocessie.

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende activiteit van onze vereniging; Op maandag 27 mei a.s. zal Wim Goossens een avond verzorgen welke in het teken staat van

HET ERFGOED VAN DE BOXMEERSE VAART.

De Boxmeerse Vaart zal geen nadere introductie behoeven; al meer dan zes eeuwen trekt deze kleurrijke processie jaarlijks door de straten van Boxmeer. Hij wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden.

‘De huidige Vaart’ bestaat uit zes hoofdgroepen. Het middelpunt van de Vaart vormt de grote groep rondom de reliek van het Heilig Bloed.

De Boxmeerse Vaart wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden. Sinds 23 maart 1979 is de organisatie van de Vaart geheel in handen gekomen van de Vaartmeesters.

Later in april 2000 werd de organisatie ingebracht in een opgerichte Stichting Comité Boxmeerse Vaart. Vóór 1979 was de organisatie van de Boxmeerse Vaart in handen van de Karmelieten en de Zusters van Jezus, Maria en Jozef. Met het onderbrengen van de organisatie in een stichting is zekerheid gecreëerd voor het doorgeven van de traditie naar de volgende generaties en voor adequate opvolging. Binnen de stichting kunnen alle rekwisieten en de kostbare objecten, verbonden met de Vaart, beheerd en behouden worden voor het nageslacht. Sinds oktober 2012 is de Boxmeerse Vaart bijgeschreven in het register van Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Begin jaren ’90 schonk ons erelid Br. Carel Thiery een waardevolle diaserie van de H. Bloedprocessie aan onze vereniging. Enkele jaren geleden is deze diaserie overgedragen aan de Stichting Comité Boxmeerse Vaart. De sfeervolle kleurendia’s dateren uit eind jaren ’50 en vormen daarmee een uniek tijdsdocument. Op 27 mei zal Wim Goossens, die dit jaar maar liefst 40 jaar Vaartmeester is, deze dia’s in powerpoint vertonen en voorzien van zijn commentaar; hij heeft de opnames uitgebreid bestudeerd en geïnventariseerd.

Voor het eerst zal deze prachtige serie vertoond worden.

ERFGOED BOXMEERSE VAART,

Maandag 27 mei, 20.00 uur Nepomukkapel.

Gerelateerde afbeelding

Maandag 17 juni 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Watermolens in Zuidoost Nederland

De watermolen van Vierlingsbeek

Beste leden we nodigen u uit voor lezing van Hans de Mars op

maandag 17 juni om 20.00 uur in de Nepomukkapel

De geschiedenis van de watermolens in Zuidoost Nederland en in het Land van Cuijk.

Hans de Mars (1960) is in het dagelijkse leven werkzaam als senior adviseur ecohydrologie & landschapshistorie bij de Adviesgroep Water & Ecologie van Royal Haskoning in Maastricht.
Integraal waterbeheer, natuurontwikkeling, verdrogingsbestrijding en beekherstel vormen zijn belangrijkste aandachtsvelden.

Vooral vanuit ecologische hoek is de rol van de cultuurhistorie in het waterbeheer lange tijd onderschat. De algemene perceptie was tot voor kort dat beeksystemen in de 19de eeuw en lang daarvoor nog weinig beïnvloed waren door menselijk handelen. Beken konden naar hartenlust meanderen, waren schoon en er bestonden amper migratie belemmeringen. Meer en meer wordt duidelijk dat dit beeld van de voorafgaande eeuwen niet juist is, integendeel zelfs.

Onderzoek in het afgelopen decennium door Hans de Mars laat zien dat de beeksystemen van Zuidoost- Nederland in het verleden veel sterker zijn beïnvloed door menselijk handelen dan wel wordt gedacht.

In het eerste deel van zijn presentatie gaat hij in op de herkomst en ouderdom van de watermolens in onze omgeving en de gebruiksfuncties die molens hadden in de toenmalige maatschappij. Al sinds de 10e eeuw maar wellicht zelfs al ver daarvoor hebben watermolens een wezenlijke invloed gehad op het landgebruik door de mens en het functioneren van water en ecosystemen in onze beekdalen. Geen wonder eigenlijk als men bedenkt dat watermolens het beekwater vaak ruim 1 tot wel 3 meter hoog opstuwden. Uit de periode 1800-1900 is het bestaan van talloze molens goed gedocumenteerd. Wie echter in oude archieven duikt vindt al snel aanwijzingen voor de aanwezigheid van nog veel meer molens. Dit geldt ook voor het Land van Cuijk en omstreken. Soms herinneren eigenlijk alleen de namen nog maar aan de aanwezigheid van watermolens.

 Daarna zal hij ingaan op de landschappelijke consequenties van de molens; of wel het watermolenlandschap. In dat licht zal hij ook stilstaan bij de molens in het Land van Cuijk zoals die van de Plasmolen, Gennep en Oploo en Vierlingsbeek

Tot ziens op maandag 17 juni om 20.00 uur in de Nepomukkapel, Dick Reijnen.

Dinsdag 31 december 2019
00:00 uur

Jaarprogramma 2019

Beste leden het jaarprogramma 2019.

wijzigingen voorbehouden

Agenda archief