Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Zondag 27 mei 2018
Kasteel Bleijenbeek Afferden
09:30 uur

Excursie Kasteel Bleijenbeek Afferden

 

Attentie de kleine excursie van 27 mei a.s.  wordt verplaatst naar een nog te bepalen zondag in het najaar 2018.

Beste leden we nodigen u uit voor de jaarlijkse mini-excursie. Dit jaar gaat de reis op zondag 27 mei naar Ruïne Bleijenbeek in Afferden aan de Maas. We vertrekken vanaf het Weijerplein in Boxmeer om 9.30 uur middels carpoolen.

Kasteel Bleijenbeek:

Op 21/22 februari 1945 werd Kasteel Bleijenbeek verwoest door bommen van de Engelse RAF. Op het weghalen van bommen en granaten en het stutten van de toren is er na het bombardement op het terrein binnen de slotgracht weinig gebeurd. De ruïne ligt er al ruim 60 jaar verwaarloosd bij.

In december 2009 is de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek opgericht, die voor vijftig jaar het erfpachtsrecht over het terrein verwierf van de eigenaar ASR.

ASR heeft rond 1990 het landgoed van ruim 600 hectare gekocht van een familiestichting, opgericht door de vorige eigenaar, Rudolf Jurgens uit Nijmegen. Deze had het landgoed begin jaren dertig gekocht van zijn vriend Lothar Reichsgraf von und zu Hoensbroeck. Die familie ("Lippe genannt Hoen") werd rond 1600 eigenaar van kasteel Bleijenbeek na de dood van de beroemdste bewoner van het kasteel, Maarten Schenck van Nijdeggen, ook bekend om zijn burcht bij Lobith op de Rijn, de Schenckenschans. De Van Hoensbrouck’s hebben er gewoond tot 1850. Na 1850 diende het als klooster, eerst van nonnen, daarna van Jezuïeten, verdreven uit Duitsland door Bismarck’s Kulturkampf.

Maarten Schenck was een ‘condottiere’, een legeroverste met eigen cavalerie die tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) streed aan de kant van eenieder die zijn recht op Bleijenbeek erkende. Eerst waren dat de Spanjaarden, daarna de Staten-Generaal. In die tijd was Bleijenbeek (Bliënbeck) het meest noordelijke kasteel in het Overkwartier van Gelre. Het gebied kwam pas na 1815 in Nederlandse handen, en werd toegevoegd aan de provincie Limburg.

Om ongeveer 10.00 uur komen we aan bij landgoed Bleijenbeek. Dit is bij het restaurant van de golfclub. De gids haalt ons hier op.

We lopen vanaf daar naar de ruïne. Dit betekent dat minder valide mensen er rekening mee moeten houden dat deze rondleiding mogelijk minder geschikt is voor hen. De rondleiding duurt 2 uur. Om 12.00 uur zijn we weer terug bij het restaurant voor koffie/thee en Limburgse vlaai.

De kosten zijn 5 euro per deelnemer. Er kunnen 25 leden mee. Opgave Dick Reijnen, 0485-574527 steeds na 18.00 uur.

 

 

Woensdag 20 juni 2018
Nepomukkapel
20:00 uur

Met de Toren in Zicht, Over ’t Spoor, 100 jaar SaxeGotha

"Over het Spoor"

Beste leden, wij nodigen u uit op woensdag 20 juni voor een interessante lezing van ons lid Mathieu Maassen met als titel

Met de Toren in Zicht, Over ’t Spoor, 100 jaar SaxeGotha.

Dit is tevens de titel van het rijk geïllustreerde informatieve boekwerk dat binnenkort zal verschijnen. Het is geschreven door Mathieu Maassen en handelt over de geschiedenis van de ondernemingen op SaxeGothavanaf de komst van de export Slachterij van Jos. LionLöwenbergtot en met de stand van zaken eind 2017.

Aanleiding voor het schrijven van dit informatieve boek is dat Mathieu al op 1 jarige leeftijd als vierde kind van de fam. P Maassen Siezeniskwam te wonen aan de Fabriekstraat41 boven de kantoren van Hendrix Pluimvee en Veevoederfabriek. Hij groeide daar op ging er aan het werk in 1962 bij Nobilis en bleef er werkzaam tot zijn pensioen in 2009.

Met veel interesse werden de ontwikkelingen op SaxeGothagevolgd. Boxmeer als Gemeente en alle Boxmerenarenkunnen trots zijn op de landelijke, zelfs wereldwijde bekendheid, van de SaxeGothaondernemingen, zoals Marelen MSD, inmiddels al meer dan 70 jaar daar aanwezig. Anno 2018 bieden de vele bedrijven aldaar, van klein tot groot, werk aan enkele duizenden werknemers.

Een mooie gelegenheid ook om eens wat uitgebreider in een apart hoofdstuk in te gaan op het reilen en zeilen van de middenstand, de bewoners en verenigingen van, ‘Over ’t Spoor’ ,zoals het lange tijd en zelfs nog steeds in de volksmond wordt genoemd.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Boxmeer West, Over ’t Spoor ,over meer dan 100 jaar met de Toren in Zicht, kom dan naar de lezing en boek presentatie op

woensdag 20 juni in de Nepomukkapel aanvang 20.00 uur

"Over het Spoor"

Vrijdag 30 november 2018
00:00 uur

JAARPROGRAMMA 2018

De allerbeste wensen voor 2018.

Het bestuur is er in geslaagd een interessant jaarprogramma 2018 samen te stellen.