Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Dinsdag 23 oktober 2018
Nepomukkapel
20:00 uur

Presentatie werkgroep Toponiemen

Beste leden, wij nodigen u uit voor een lezing door de    

WERKGROEP TOPONIEMEN

op dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Toponiemen zijn oude veldnamen, aardrijkskundige aanduidingen, waarmee onder meer akkers, velden, bospercelen en waterpartijen werden of worden aangeduid. Er zijn uit oude Boxmeerse archiefstukken honderden oude veldnamen bekend. Bij het vastleggen van deze veldnamen heeft in het Harry van den Berg † veel voorbereidend werk verricht.

Veel toponiemen zijn verzameld door archivaris Harm Douma †

Vooral het gebied van de Maasweiden is erg rijk aan oude benamingen. Jammer genoeg is in de loop van de afgelopen eeuw het gebruik van veldnamen steeds meer naar de achtergrond gedrongen en zijn de meesten allang vergeten. Om die reden heeft onze vereniging zich met succes ervoor beijverd om bijvoorbeeld de naam Elderom, voor de nieuw te bouwen woonwijk, te behouden, en is op ons advies het toponiem ‘Pastoorsbiest’ toegekend aan een nieuwe straat zodat deze veldnaam ook voor het nageslacht bewaard blijft. Het bestuur van Nepomuk zag het belang in tot oprichting van een werkgroep Toponiemen/Veldnamen.

Vanaf oktober 2008 is de werkgroep toponiemen reeds actief en bestaat uit de leden;

Jos Kuijpers †, Boy Haentjes ,Mathieu Maassen (secr); Jacques Schrijen en Jan Sieben.

In 2008 werd begonnen met het lezen van de Oorspronkelijke Aanwijzende tafel der grondeigenaren te Boxmeer (O.A.T) uit 1832. Dit m.b.v. het internet programma Wat Was Waar.

Dit werk heeft geleid tot het document Kadaster O.A.T. Boxmeer (61 pag.) iets meer dan 2000 percelen (kadaster)nummers worden hier vermeld. Een andere belangrijke bezigheid van de commissie is het zoeken naar toponiemen voor Boxmeer vanuit diverse bronnen zoals; de Regesten op Notariaat Boxmeer 1814-1841 , de Regesten op Vrederecht Kanton Boxmeer 1811-1831, Verpondingsboeken en  het Meetboek 1656.

De gevonden toponiemen met een bijbehorende kadastrale aanduiding werden verwerkt in het document “Kadaster 1832 O.A.T. Boxmeer AB-Toponiemen” (43 pag ).

In 2018 is het gigantisch werk bijna afgerond.

De werkgroep toponiemen houdt zich momenteel vooral bezig met de vraag; Op welke wijze presenteren we het werkstuk?

Op dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in de Nepomukkapel, kunt u getuige zijn van de resultaten.

Wij spreken onze waardering uit.

Dick Reijnen

 

 

Dinsdag 30 oktober 2018
Bibliotheek van Boxmeer
20:00 uur

Met de Toren in Zicht , Over ‘t Spoor, 100 jaar Saxe Gotha.

In de Bibliotheek te Boxmeer wordt op dinsdag 30 oktober onder het motto “kennismakers” een lezing gehouden door Mathieu Maassen over de Industriële ontwikkeling van het gebied Saxe Gotha en omgeving te Boxmeer ook Over ‘t Spoor genoemd.

Mathieu Maassen (geb. 1946) groeide op aan de Fabriekstraat nu Wim de Körverstraat. Zijn belangstelling voor de ontwikkelingen op Saxe Gotha groeide in de loop der jaren. Dit doordat hij al op jonge leeftijd aan het werk ging bij Laboratoria Nobilis. Tot aan zijn pensioen in 2009 bleef hij daar werkzaam voor MSD-AH.

Veel van zijn vrije tijd werd daarna besteed aan de totstandkoming van het informatieve en rijk geïllustreerde boekwerk .Met de Toren in Zicht , Over ‘t Spoor, 100 jaar Saxe Gotha.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Boxmeer West Saxe Gotha, Over ‘t Spoor, over meer dan 100 jaar Met de Toren in Zicht kom dan naar de lezing op 30 oktober in de Bibliotheek te Boxmeer aanvang 20.00 u moet u opgeven voor deze lezing

kaartjes  www.biblioplus.nl of bibliotheek Boxmeer.

 

Woensdag 21 november 2018
Nepomukkapel
20:00 uur

Presentatie van voorwerpen met verhalen uit de WO II