Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Dinsdag 09 april 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Boxmeer, Vrije Heerlijkheid tussen Peel en Maas

Boxmeer, parel aan de Maas.

Beste leden we nodigen u uit voor de lezing over Boxmeer van ons lid Jan Nillesen

op dinsdag 9 april.

Boxmeer, Vrije Heerlijkheid tussen Peel en Maas,

een culturele biografie.

De lezing betreft een landschap biografische en historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van Boxmeer. 

“We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de stroomrug. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen.”

Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen.

Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap rondom Boxmeer kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. De natuurkrachten tektoniek, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan.

De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Boxmeer: Een gevarieerd gebied van rivier, beken, terrassen, beekdalen, landduinen, rivierduinen, oeverwallen en stroomruggen.

Kom naar deze interessante presentatie op dinsdag 9 april 2019 in de Nepomukkapel aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 31 december 2019
00:00 uur

Jaarprogramma 2019

Beste leden het jaarprogramma 2019.

wijzigingen voorbehouden

Agenda archief