Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Dinsdag 18 oktober 2022
Nepomukkapel
20:00 uur

Vereniging Metworst nieuwe ontdekkingen

 Bart de Kort Koning 2022

Beste leden, wij nodigen u uit voor een bijzondere lezing op dinsdag 18 oktober door ons lid Maurits Stoetzer over de Vereniging Metworst en de nieuwe ontdekkingen in diverse archieven.

“Het doel der Vereeniging is, om een aloud gebruik - dat ingesteld werd door eene liefdadige dame, en dat beslaat in het wedrennen om eene metworst, de jaarlijksche belooning van eene edelmoedige daad, door Boxmeersche jongeren aan bovenbedoelde dame bewezen - in onze gemeente te handhaven en in eere te houden.” 

Volgens de overlevering was er in de 15e eeuw een ‘Freule Aleida’ die tijdens haar wekelijkse rijtoer met haar koets van de weg raakte. Boxmeerse ‘vruchtbaarheidsruiters’ schoten haar met hun paarden te hulp en hielpen haar weer op weg. Als dank voor hun hulp belastte de freule één van haar hoeves in Vortum-Mullem (de ‘Belaste Hoeve’) met een jaarlijkse erfbelasting: een zeven ellen lange metworst, een wegge en een brood, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment zou er elk jaar een paardenrace gehouden worden om te bepalen wie deze erfbelasting namens de Vereniging in ontvangst mag nemen. Niet voor niets is het credo van de Vereniging:

‘Wij handhaven het recht onzer vaderen.’

“Afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe ontdekkingen gedaan met betrekking tot de Metworstrennen en de Belaste Hoeve.

Maurits heeft bepaalde verbanden gevonden die een nieuwe kijk geven op de jaren rond 1850, de tijd dat pastoor Strik aan alle losbandigheid een einde wilde maken. Maurits neemt u mee op een reis door families, bezittingen en belangen welke het lot van de Metworst hebben bepaald.

Als toetje wordt er een tipje van de sluiter opgelicht over een mooi foto-project waar de Vereniging nu mee bezig is en wordt er nieuw beeldmateriaal vertoond. “

Tot ziens op dinsdag 18 oktober om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Dick Reijnen secr.

http://www.metworst.nl/geschiedenis/

 

 

 

Zaterdag 31 december 2022
12:00 uur

Aangepast Jaarprogramma 2022

Beste leden in verband met het aangepaste activiteitenprogramma 2022 heeft het bestuur besloten om over dit verenigingsjaar geen contributie te heffen.

De datum is gezet op 31-12-2022 zodat  deze mededeling het hele jaar zichtbaar blijft en deze daardoor tot die datum niet in het archief terecht komt.

Attentie Kunst van het Geloven start op zaterdag 27 aug. vanaf 11.00 uur.

Agenda archief