Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Woensdag 30 december 2020
12:00 uur

Belangrijke brief van het bestuur

Belangrijke brief van het bestuur van onze vereniging NEPOMUK

voor onze leden maar uiteraard ook voor iedereen die Nepomuk een warm hart toedraagt.

Intussen hebben 60 leden hun emailadres doorgegeven op: reijnen-oonk@hetnet.nl  wij wachten op meer adressen van onze leden, waarvoor dank. 

Ook spreken wij onze dank uit naar alle leden die een vrijwillige bijdrage voor het jaar 2021 aan Nepomuk hebben overgemaakt, welke geheel ten goede komt aan onze mooie Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Beste leden,

toen wij eerder dit jaar besloten om, voorlopig, de activiteiten van onze vereniging niet door te laten gaan als gevolg van de Corona-dreiging, konden wij niet vermoeden dat 2020 als een ‘verloren’ verenigingsjaar in de boeken zou gaan.

Met een mooi samengesteld jaarprogramma zagen wij de jaarvergadering met plezier tegemoet. Mede ook omdat wij terug konden kijken op een zeer geslaagd 2019. Maar het liep allemaal anders. Want u heeft dit jaar tot op heden geen plezier kunnen beleven aan activiteiten van onze vereniging.

Dat spijt ons zeer, alhoewel we er zeker van zijn dat u daar begrip voor zult hebben. Gelet op het feit dat een groot deel van onze leden tot een voor Corona kwetsbare groep behoort, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Helaas hebben wij allen geen inzicht hoe lang het allemaal nog gaat duren en hoe 2021 zal verlopen. Ondertussen zullen wij ervoor moeten zorgen dat wij als vereniging vitaal blijven. Dat betekent dat onze website onderhouden moet worden en voorzien van nieuwe content. De waarde van onze online activiteiten is nu groter dan ooit...

Ook moeten we onze vaste kosten betalen, de kapel en het archief onderhouden, en ons blijven inspannen om cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan. Uw lidmaatschap en (financiële) steun voor Nepomuk blijft, juist nu, zeer waardevol. Dat is zelfs van vitaal belang voor het voortbestaan van onze vereniging. We denken dat uw contributie van, omgerekend € 1,- per maand (...) voor de meesten van u geen al te grote belemmering vormt.

Tóch menen wij dat we voor het nieuwe verenigingsjaar de contributie-betaling anders moeten benaderen. Het is immers ongewis hoe de activiteiten voor het nieuwe jaar kunnen worden vormgegeven.

Daarom heeft het bestuur besloten om voor 2021 géén contributie te heffen.

Als u in plaats daarvan onze vereniging echter met een vrijwillige bijdrage zou willen steunen, dan zouden wij dat zeer waarderen. Op die manier zorgt u mede voor de continuïteit van “Nepomuk”. We laten de hoogte van deze bijdrage helemaal aan u over. Mocht u geen bijdrage overmaken, dan bent u daar natuurlijk vrij in.

Maar uiteraard stellen wij een financiële ondersteuning ten zeerste op prijs. We hopen dat wij met deze benadering recht doen aan de gevolgen die de Corona-crisis voor de activiteiten van onze vereniging heeft.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U ?

1- u maakt uw vrijwillige bijdrage over NL36 RABO 0140076913 tnv Hist. Ver. Nepomuk ovv ‘bijdrage 2021’. U bepaalt zelf de hoogte hiervan.

2 - u mag uw vrijwillige bijdrage ook afgeven, in een enveloppe voorzien van uw naam, bij onze secretaris Dick Reijnen, De Kanarie 39 Boxmeer

3 - u besluit géén vrijwillige bijdrage te leveren. De keuze die u maakt heeft géén gevolgen voor uw gewaardeerde lidmaatschap van Nepomuk!

Ten slotte willen wij u een goede gezondheid toewensen, en hopen dat wij u spoedig weer in verenigingsverband weer mogen ontmoeten,

Bestuur Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer 25 oktober 2020

Donderdag 31 december 2020
12:00 uur

Activiteitenprogramma 2020

 

Activiteitenprogramma 2020

Beste leden bij deze het jaarprogramma 2020:

Op het toegestuurde overzicht staan helaas 2 fouten in de dagen; maandag 20 oktober moet dinsdag 20 okt. zijn en donderdag 15 december moet dinsdag 15 dec. zijn.

Heel opmerkzaam door enkele leden.

20 januari maandag
Opgravingen op de Laarakkerin Haps, door archeoloog Tom Hos van het Bureau Econsultancy.
Nepomukkapel 20.00 uur

6 februari donderdag
Het leven en gedachtegoed van Titus Brandsma,Karmeliet, door Johan Wagemakers uit Oss.
Nepomukkapel 20.00 uur

17 maart dinsdag
Jaarvergadering + presentatievan het Project Titus Brandsmate Boxmeer, door onslidHans Lucassen.
Nepomukkapel 20.00 uur

23 april donderdag
Brabantse Traditiesdoor Adriaan Sanders uit Uden.
Nepomukkapel20.00 uur

18 mei maandag
Hobbyavond:Deelnemers o.a. Patrick Peeters: Nederland en Japan in de VOC-tijd., en nog te vragen 2 andere personen. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Nepomukkapel 20.00 uur

juni, juli, aug. augustus, geen Nepomuk-activiteiten.

Kunst VanHet Geloven,28, 92, 30 aug Nepomukkapel

Kunst VanHet Geloven, 5 en 6, 12 en 13 sept. Nepomukkapel

20 september zondag
Grote Excursie naar een Historische Locatie, wordt t.z.t. bekend gemaakt. Laatu verrassen! vertrek Weijerplein 8.00 uur

24 september donderdag,                                                                                                                 Mijn Passie : Het speuren naar-en het verzamelen van Boxmeers zilver door ons lid John Cremers.  Nepomukkapel 20.00 uur

20 oktober dinsdag
Filmavond WO II: presentatievan de verschillende films die door de familie Jetten zijn gemaakt zowel in Gennep als in Boxmeer en omstreken.
Weijertheater 20.00 uur

26 november donderdag
Vereniging “De Metworst”: Nieuwe inzichten, ontdekkingen en feiten door ons lid Maurits Stoetzer.
Nepomukkapel 20.00 uur

15 december dinsdag
Rariteitenavond,als vanouds.
Nepomukkapel 20.00 uur


http://www.nepomukboxmeer.nl/over-nepomuk/activiteitenprogramma/jaarprogramma-2020/

Agenda archief