Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Maandag 20 januari 2020
Nepomukkapel
20:00 uur

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Afbeeldingsresultaat voor opgraving laarakker haps

 Tom Hos

Beste leden, we nodigen u uit voor een interessante lezing op maandag 20 januari door archeoloog Tom Hos van het opgravingsbureau Econsultancy uit Boxmeer in de Nepomukkapel.

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Econsultancy was sinds eind april 2017 bezig met archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker te Haps.

Onder het thema ‘food, productie en transport’ wilde men de sterke overeenkomsten laten zien in het gebruik van deze gronden door de eeuwen heen.

De oost-west georiënteerde dekzand rug van zo’n 1,2 km lengte tussen Haps en de A73 is namelijk al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking, hebben er plaatsgevonden. Volgens eerdere onderzoeken waren er in de ondergrond belangrijke archeologische resten aanwezig.

Bij de opgraving hoopten de archeologen van Econsultancy funderingen van boerderijen, wegen en werkplaatsen uit het Neolithicum, de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd  en de Middeleeuwen te vinden. Door een dikke conserverende akkerlaag waren de archeologische sporen goed bewaard gebleven. Bekend was dat er zich een grafveld uit de brons- en ijzertijd in het plangebied bevond. Dat gegeven schepte hoge verwachtingen.

De sporen zijn toen voor het eerst volledig blootgelegd.

Tom Hos weet er alles over te vertellen, middels een powerpoint  presentatie met prachtige foto’s en overzichten.

Archeoloog Tom Hos, projectleider van het onderzoek:

“Econsultancy beschikt over een groot team van archeologen met verschillende specialisaties. Daarnaast werken we samen met amateur-archeologen uit de regio. Zij weten vaak veel over de plaatselijke historie.”

Deze lezing mag u niet missen

Tot ziens op maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur in de Nepomukkapel

Donderdag 06 februari 2020
Nepomukkapel
20:00 uur

Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma

Beste Leden we nodigen uit voor de lezing op donderdag 6 februari 2020 met de titel: 

  “Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma”

door Johan Wagemakers, Oss.

Titus Brandsma is op 23 februari 1881 te Oegeklooster bij Bolsward geboren en gestorven op 26 juli 1942 te Dachau.

Pater Titus Brandsma z.g. heeft jarenlang in Oss gewoond, gewerkt en gestudeerd. Tot op de dag van vandaag zijn hier sporen van hem na gebleven. Wij kennen Titus vanuit onze omgeving als hoofdredacteur van het nieuwsblad voor Oss  en omgeving “De Stad Oss” en als stichter van  de katholieke H.B.S., het huidige Titus Brandsma Lyceum.

Een plein en laan is naar hem genoemd. Vanwege zijn grote verdiensten voor de stad Oss werd hij in 2015 postuum benoemd tot ereburger van de gemeente.

Dhr. Wagemakers  is  jarenlang lid van een gespreksgroep over de leefregel van de Karmel. Hierin participeerde pater Constant Dölle, karmeliet, die Titus Brandsma persoonlijk heeft gekend. Deze Karmeliet heeft hem op het spoor gebracht het leven van Titus Brandsma nader te leren kennen. In 1995 is hij lid geworden van de toen opgerichte Karmelbeweging. Als lid van Karmelkring Oss is hij jarenlang betrokken bij de Herinneringsviering op de sterfdag van Titus Brandsma.

Deze avond horen we meer over deze beroemde karmeliet die ook als filosoof en socioloog veel bekendheid heeft verworven. Een uitvoerig beeld wordt geschetst over Titus Brandsma, met afbeeldingen, over zijn jeugd, zijn opleiding als priester, zijn afstuderen als professor en zijn verblijf in de verschillende gevangenissen tijdens de oorlog.

Johan Wagemakers neemt bij zijn lezing over Titus Brandsma een magazine mee geheel gewijd aan Titus. U kunt dit op die avond voor €1,50 kopen wat ten goede komt aan het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen.

Donderdag 31 december 2020
12:00 uur

Activiteitenprogramma 2020

 

Activiteitenprogramma 2020

Beste leden bij deze het jaarprogramma 2020:

Op het toegestuurde overzicht staan helaas 2 fouten in de dagen; maandag 20 oktober moet dinsdag 20 okt. zijn en donderdag 15 december moet dinsdag 15 dec. zijn.

Heel opmerkzaam door enkele leden.

20 januari maandag
Opgravingen op de Laarakkerin Haps, door archeoloog Tom Hos van het Bureau Econsultancy.
Nepomukkapel 20.00 uur

6 februari donderdag
Het leven en gedachtegoed van Titus Brandsma,Karmeliet, door Johan Wagemakers uit Oss.
Nepomukkapel 20.00 uur

17 maart dinsdag
Jaarvergadering + presentatievan het Project Titus Brandsmate Boxmeer, door onslidHans Lucassen.
Nepomukkapel 20.00 uur

23 april donderdag
Brabantse Traditiesdoor Adriaan Sanders uit Uden.
Nepomukkapel20.00 uur

18 mei maandag
Hobbyavond:Deelnemers o.a. Patrick Peeters: Nederland en Japan in de VOC-tijd., en nog te vragen 2 andere personen. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Nepomukkapel 20.00 uur

juni, juli, aug. augustus, geen Nepomuk-activiteiten.

Kunst VanHet Geloven,28, 92, 30 aug Nepomukkapel

Kunst VanHet Geloven, 5 en 6, 12 en 13 sept. Nepomukkapel

20 september zondag
Grote Excursie naar een Historische Locatie, wordt t.z.t. bekend gemaakt. Laatu verrassen! vertrek Weijerplein 8.00 uur

24 september donderdag,                                                                                                                 Mijn Passie : Het speuren naar-en het verzamelen van Boxmeers zilver door ons lid John Cremers.  Nepomukkapel 20.00 uur

20 oktober dinsdag
Filmavond WO II: presentatievan de verschillende films die door de familie Jetten zijn gemaakt zowel in Gennep als in Boxmeer en omstreken.
Weijertheater 20.00 uur

26 november donderdag
Vereniging “De Metworst”: Nieuwe inzichten, ontdekkingen en feiten door ons lid Maurits Stoetzer.
Nepomukkapel 20.00 uur

15 december dinsdag
Rariteitenavond,als vanouds.
Nepomukkapel 20.00 uur


http://www.nepomukboxmeer.nl/over-nepomuk/activiteitenprogramma/jaarprogramma-2020/

Agenda archief