1910 2023
1910
2023

Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer 1986

Inschrijfformulier lezing FRONTLIJNEN zondagmiddag 9 juni bij hotel Riche Boxmeer inloop 13.00 uur aanvang 13.30 uur: GRATIS ENTREE

Klik op de link en vul het INSCHRIJF-formulier in:

http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScvSA9_UeSML1FI8jFGwVJI3N1hbI-CL-UV-O4TS5kjVVG_jg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0kiA4FwPH66Pb4fe39AbUhRLJWQ8lVyq7I1wyr0F_cMP_616GAhZbZ4kk_aem_ASR_oaLS5oxZj8PPivL6bTYZOrPsoeL_kTaHSjJDVkPPsVf2RVj_P2HDrTFjMs3mihYIiT-jOdZxX42mZsxTjnDY&h=AT2JAnvBQIbThR-WWiHTgkBHc2hNGQ82wrOKLX-SQw-kByFpC1CfqaV3V79Ye7eslqdZeoADHQMAZSM1uMIr7jAJ7_DG5Mw_DffEyj6hIVI3jwSvyC_RUnjsimjOdKoi28d2MVEX3idOz9_7gmGT&__tn__=H-R&c[0]=AT1kcleFDFGJD5QkvztSMk-QDpA22WOVzAF1NaiqiapFlErfOYjiGoOtCNiCbLWOo5TZweAhAo8C6NyDkIEqqoWrWg6B5ZO-K9oZBZFeo_wXgzKCPUiDFSGeBn2EYM36wchae-W-13GGYrHyqOWPlhwaioC0cXOheyoRFIduNvM69e9P5ckrNCEYVf0JcWNgwXZTLbwam9cbdey6pAUUFCnMxgGv4lSlaXck

 

De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer(1986) stelt zich ten doel om de belangstelling in de (lokale) historie te bevorderen. Onze vereniging bereikt dat door het regelmatig organiseren van een aantal aktiviteiten voor haar leden, en soms ook voor niet-leden. Zo stelt Nepomuk een jaarprogramma op met ondermeer lezingen, tentoonstellingen, een tweetal excursies en de zogenaamde rariteitenavond waarin leden zelf een antiquiteit, een rariteit, een document of foto enz. inbrengen en hun kennis delen met de aanwezige leden. Daarnaast is de vereniging Nepomuk, genoemd naar de 18e eeuwse Nepomuk-kapel.

 

Sociale media