Agenda archief

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Zondag 26 juni 2022
12:00 uur

Lezing Boxmeers Zilver dinsdag 28 juni 2022

Lezing Boxmeers Zilver dinsdag 28 juni 2022

Lezing; Boxmeers Zilver dinsdag 28 juni 2022

Boxmeers zilver en het verzamelen ervan

“Het bestaan van Boxmeers zilver is nog altijd vrij onbekend. Ook op veilingen en in de kunsthandel duikt er maar af en toe een stuk op. Toch zijn er in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam twee stukken Boxmeers zilver. Ook het Brabants Museum heeft zilver uit Boxmeer, vervaardigd door de zilversmedenfamilies Raab en Rijke. Boxmeer ontwikkelde zich in de 18 e eeuw tot een centrum van Katholiek kerkzilver. Maar er werd ook zilver vervaardigd voor de gilden en voor de burgerij, voor gebruik thuis. Dit zogenaamde profaan zilver is zeldzaam.

Waarom verschijnt er zo weinig Boxmeers zilver op de markt?

Waarom wordt het zilver uit Boxmeer soms zelfs door verzamelaars en kenners niet herkend?

Als kind had ik al interesse in geschiedenis en de geschiedenis van de streek waar ik vandaan kom. Maar ook antiek had mijn belangstelling, voorwerpen met een verleden als een tastbaar stukje geschiedenis. Stukken die een verhaal vertellen en de geschiedenis levend houden. Mijn eerste kennismaking met Boxmeers zilver was in mijn jeugd in de kerk van Sint Anthonis, het dorp waar ik geboren en opgegroeid ben. Maar er was weinig over dit onderwerp gepubliceerd en internet bestond nog niet. Toen begon mijn zoektocht bij antiquairs en later ook op beurzen en veilingen. Maar het zou het nog jaren duren voordat ik het eerste stuk kon kopen. Inmiddels heb ik een netwerk opgebouwd en zijn handelaren ook actief op zoek naar zilver van Boxmeerse zilversmeden.

Na de inleiding gaan we het zilver bekijken aan de hand van foto’s. Zilver van Antoon Peter Rijke, de in Boxmeer geboren maar in ‘s Hertogenbosch werkzame Bernardus Rijke en zijn vader Christiaan Rijke, de stamvader van dit zilversmedengeslacht. Via Peter Antoon Theonville en Mathieu Delfosse komen we bij de zilversmeden Raab. Een familie die vier generaties lang werkzaam is geweest in Boxmeer en prachtige stukken zilver heeft vervaardigd: Rutger Joseph, Rabanus Anton, Rutger Anton en tot slot Rabanus Senior die zowel in Kalkar als Boxmeer werkzaam is geweest”,

Tot ziens op dinsdag 28 juni 2022 in de Nepomukkapel aanvang 20.00 uur

Donderdag 31 december 2020
12:00 uur

Activiteitenprogramma 2020

 

Activiteitenprogramma 2020

Beste leden bij deze het jaarprogramma 2020:

Op het toegestuurde overzicht staan helaas 2 fouten in de dagen; maandag 20 oktober moet dinsdag 20 okt. zijn en donderdag 15 december moet dinsdag 15 dec. zijn.

Heel opmerkzaam door enkele leden.

20 januari maandag
Opgravingen op de Laarakkerin Haps, door archeoloog Tom Hos van het Bureau Econsultancy.
Nepomukkapel 20.00 uur

6 februari donderdag
Het leven en gedachtegoed van Titus Brandsma,Karmeliet, door Johan Wagemakers uit Oss.
Nepomukkapel 20.00 uur

17 maart dinsdag
Jaarvergadering + presentatievan het Project Titus Brandsmate Boxmeer, door onslidHans Lucassen.
Nepomukkapel 20.00 uur

23 april donderdag
Brabantse Traditiesdoor Adriaan Sanders uit Uden.
Nepomukkapel20.00 uur

18 mei maandag
Hobbyavond:Deelnemers o.a. Patrick Peeters: Nederland en Japan in de VOC-tijd., en nog te vragen 2 andere personen. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Nepomukkapel 20.00 uur

juni, juli, aug. augustus, geen Nepomuk-activiteiten.

Kunst VanHet Geloven,28, 92, 30 aug Nepomukkapel

Kunst VanHet Geloven, 5 en 6, 12 en 13 sept. Nepomukkapel

20 september zondag
Grote Excursie naar een Historische Locatie, wordt t.z.t. bekend gemaakt. Laatu verrassen! vertrek Weijerplein 8.00 uur

24 september donderdag,                                                                                                                 Mijn Passie : Het speuren naar-en het verzamelen van Boxmeers zilver door ons lid John Cremers.  Nepomukkapel 20.00 uur

20 oktober dinsdag
Filmavond WO II: presentatievan de verschillende films die door de familie Jetten zijn gemaakt zowel in Gennep als in Boxmeer en omstreken.
Weijertheater 20.00 uur

26 november donderdag
Vereniging “De Metworst”: Nieuwe inzichten, ontdekkingen en feiten door ons lid Maurits Stoetzer.
Nepomukkapel 20.00 uur

15 december dinsdag
Rariteitenavond,als vanouds.
Nepomukkapel 20.00 uur


http://www.nepomukboxmeer.nl/over-nepomuk/activiteitenprogramma/jaarprogramma-2020/

Dinsdag 29 december 2020
12:00 uur

Belangrijke brief van het bestuur

Belangrijke brief van het bestuur van onze vereniging NEPOMUK

voor onze leden maar uiteraard ook voor iedereen die Nepomuk een warm hart toedraagt.

Intussen hebben 60 leden hun emailadres doorgegeven op: reijnen-oonk@hetnet.nl  wij wachten op meer adressen van onze leden, waarvoor dank. 

Ook spreken wij onze dank uit naar alle leden die een vrijwillige bijdrage voor het jaar 2021 aan Nepomuk hebben overgemaakt, welke geheel ten goede komt aan onze mooie Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Beste leden,

toen wij eerder dit jaar besloten om, voorlopig, de activiteiten van onze vereniging niet door te laten gaan als gevolg van de Corona-dreiging, konden wij niet vermoeden dat 2020 als een ‘verloren’ verenigingsjaar in de boeken zou gaan.

Met een mooi samengesteld jaarprogramma zagen wij de jaarvergadering met plezier tegemoet. Mede ook omdat wij terug konden kijken op een zeer geslaagd 2019. Maar het liep allemaal anders. Want u heeft dit jaar tot op heden geen plezier kunnen beleven aan activiteiten van onze vereniging.

Dat spijt ons zeer, alhoewel we er zeker van zijn dat u daar begrip voor zult hebben. Gelet op het feit dat een groot deel van onze leden tot een voor Corona kwetsbare groep behoort, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Helaas hebben wij allen geen inzicht hoe lang het allemaal nog gaat duren en hoe 2021 zal verlopen. Ondertussen zullen wij ervoor moeten zorgen dat wij als vereniging vitaal blijven. Dat betekent dat onze website onderhouden moet worden en voorzien van nieuwe content. De waarde van onze online activiteiten is nu groter dan ooit...

Ook moeten we onze vaste kosten betalen, de kapel en het archief onderhouden, en ons blijven inspannen om cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan. Uw lidmaatschap en (financiële) steun voor Nepomuk blijft, juist nu, zeer waardevol. Dat is zelfs van vitaal belang voor het voortbestaan van onze vereniging. We denken dat uw contributie van, omgerekend € 1,- per maand (...) voor de meesten van u geen al te grote belemmering vormt.

Tóch menen wij dat we voor het nieuwe verenigingsjaar de contributie-betaling anders moeten benaderen. Het is immers ongewis hoe de activiteiten voor het nieuwe jaar kunnen worden vormgegeven.

Daarom heeft het bestuur besloten om voor 2021 géén contributie te heffen.

Als u in plaats daarvan onze vereniging echter met een vrijwillige bijdrage zou willen steunen, dan zouden wij dat zeer waarderen. Op die manier zorgt u mede voor de continuïteit van “Nepomuk”. We laten de hoogte van deze bijdrage helemaal aan u over. Mocht u geen bijdrage overmaken, dan bent u daar natuurlijk vrij in.

Maar uiteraard stellen wij een financiële ondersteuning ten zeerste op prijs. We hopen dat wij met deze benadering recht doen aan de gevolgen die de Corona-crisis voor de activiteiten van onze vereniging heeft.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U ?

1- u maakt uw vrijwillige bijdrage over NL36 RABO 0140076913 tnv Hist. Ver. Nepomuk ovv ‘bijdrage 2021’. U bepaalt zelf de hoogte hiervan.

2 - u mag uw vrijwillige bijdrage ook afgeven, in een enveloppe voorzien van uw naam, bij onze secretaris Dick Reijnen, De Kanarie 39 Boxmeer

3 - u besluit géén vrijwillige bijdrage te leveren. De keuze die u maakt heeft géén gevolgen voor uw gewaardeerde lidmaatschap van Nepomuk!

Ten slotte willen wij u een goede gezondheid toewensen, en hopen dat wij u spoedig weer in verenigingsverband weer mogen ontmoeten,

Bestuur Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer 25 oktober 2020

Maandag 28 december 2020
12:00 uur

Bedankje aan onze leden van Nepomuk

Boxmeer, 2 december 2021

Beste leden,

recent hebben wij u een brief gestuurd over de invulling van onze activiteiten ten gevolge van de Corona-crisis.

Daarin hebben wij duidelijk gemaakt hoe wij als bestuur omspringen met de omstandigheden waarin wij allen verkeren.

Bovendien hebben wij in de brief duidelijk gemaakt dat we om die reden over 2021 geen contributie zullen gaan heffen.

In plaats daarvan hebben wij u de mogelijkheid geboden een vrijwillige bijdrage te geven om de continuïteit van onze vereniging mede te ondersteunen.

Graag willen wij u informeren dat van deze gelegenheid door de overgrote meerderheid van onze leden in ruime mate gebruik is gemaakt.

We hebben tot op heden een royaal bedrag ontvangen en de bijdrages blijven nog steeds binnenkomen.

Wij vinden dat ronduit fantastisch !

Het geeft aan dat u óók in deze lastige periode de vereniging Nepomuk een zeer warm hart toedraagt.

Daarvoor willen wij onze hartelijke dank uitspreken.

Met u zullen ook wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en we spreken de wens uit dat we in 2021 de draad weer snel op kunnen pakken.

Voor nu wensen wij u allemaal een uitstekende gezondheid toe, een fijne decembertijd en voor straks een mooie jaarwisseling !

Bestuur Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Woensdag 28 oktober 2020
12:00 uur

Activiteiten Nepomuk

Activiteiten 2020 en 2021

Geachte lid, 

binnenkort krijgt u een brief van het bestuur van Nepomuk waarin een en ander duidelijk gemaakt wordt aangaande de plannen voor het jaarprogramma 2021. Het moge duidelijk zijn dat het progamma 2020 gecanceld is, ook hier wordt in de brief op ingegaan.

Hopelijk wordt de toestand wat betreft het Covid 19 virus weer een beetje normaal zodat we elkaar weer als vanouds kunnen treffen.

Wees voorzichtig,

wij wensen u het allerbeste toe in een goede gezondheid,

Het bestuur van Nepomuk

Praat jij op 4 september mee over gezondheid? | Goed voor elkaar Brummen

 

 

Maandag 06 april 2020
Nepomukkapel
12:00 uur

Lock Down Activiteitenprogramma 2020

Lock Down Activiteitenprogramma 2020

Beste leden van Nepomuk, ook onze mooie vereniging ontkomt niet aan de C virus perikelen.die ons teisteren.

U zult begrijpen dat uit oogpunt van veiligheid en gezondheid, de richtlijnen van het RIVM nageleefd zullen worden.

Dit betekent dat voorlopig alle activiteiten van onze vereniging opgeschort zijn.

Wanneer deze weer opgestart kunnen worden, kan helaas niemand voorspellen.

We wachten af.

Wij wensen u een goede gezondheid toe..

 

 

Dinsdag 17 maart 2020
Nepomukkapel
20:00 uur

Uitstel jaarvergadering dinsdag 17 maart

Beste leden van Nepomuk,

naar aanleiding van de adviezen van het RIVM, die vooral gericht zijn op onze provincie Brabant, heeft het bestuur van Nepomuk besloten om de jaarvergadering van 17 maart uit te stellen en te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

Ook de komende maanden april en mei zullen we de ontwikkelingen t.a.v. het Corona virus nauwlettend in de gaten houden en van maand tot maand beslissen of de geplande activiteiten doorgang vinden, dit alles natuurlijk om zo min mogelijk risico te lopen.

Begin april krijgen de leden van Nepomuk persoonlijk bericht hierover.

Geef het bericht door aan uw medeleden.

Donderdag 06 februari 2020
Nepomukkapel
20:00 uur

Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma

Beste Leden we nodigen uit voor de lezing op donderdag 6 februari 2020 met de titel: 

  “Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma”

door Johan Wagemakers, Oss.

Titus Brandsma is op 23 februari 1881 te Oegeklooster bij Bolsward geboren en gestorven op 26 juli 1942 te Dachau.

Pater Titus Brandsma z.g. heeft jarenlang in Oss gewoond, gewerkt en gestudeerd. Tot op de dag van vandaag zijn hier sporen van hem na gebleven. Wij kennen Titus vanuit onze omgeving als hoofdredacteur van het nieuwsblad voor Oss  en omgeving “De Stad Oss” en als stichter van  de katholieke H.B.S., het huidige Titus Brandsma Lyceum.

Een plein en laan is naar hem genoemd. Vanwege zijn grote verdiensten voor de stad Oss werd hij in 2015 postuum benoemd tot ereburger van de gemeente.

Dhr. Wagemakers  is  jarenlang lid van een gespreksgroep over de leefregel van de Karmel. Hierin participeerde pater Constant Dölle, karmeliet, die Titus Brandsma persoonlijk heeft gekend. Deze Karmeliet heeft hem op het spoor gebracht het leven van Titus Brandsma nader te leren kennen. In 1995 is hij lid geworden van de toen opgerichte Karmelbeweging. Als lid van Karmelkring Oss is hij jarenlang betrokken bij de Herinneringsviering op de sterfdag van Titus Brandsma.

Deze avond horen we meer over deze beroemde karmeliet die ook als filosoof en socioloog veel bekendheid heeft verworven. Een uitvoerig beeld wordt geschetst over Titus Brandsma, met afbeeldingen, over zijn jeugd, zijn opleiding als priester, zijn afstuderen als professor en zijn verblijf in de verschillende gevangenissen tijdens de oorlog.

Johan Wagemakers neemt bij zijn lezing over Titus Brandsma een magazine mee geheel gewijd aan Titus. U kunt dit op die avond voor €1,50 kopen wat ten goede komt aan het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen.

Maandag 20 januari 2020
Nepomukkapel
20:00 uur

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Afbeeldingsresultaat voor opgraving laarakker haps

 Tom Hos

Beste leden, we nodigen u uit voor een interessante lezing op maandag 20 januari door archeoloog Tom Hos van het opgravingsbureau Econsultancy uit Boxmeer in de Nepomukkapel.

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Econsultancy was sinds eind april 2017 bezig met archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker te Haps.

Onder het thema ‘food, productie en transport’ wilde men de sterke overeenkomsten laten zien in het gebruik van deze gronden door de eeuwen heen.

De oost-west georiënteerde dekzand rug van zo’n 1,2 km lengte tussen Haps en de A73 is namelijk al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking, hebben er plaatsgevonden. Volgens eerdere onderzoeken waren er in de ondergrond belangrijke archeologische resten aanwezig.

Bij de opgraving hoopten de archeologen van Econsultancy funderingen van boerderijen, wegen en werkplaatsen uit het Neolithicum, de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd  en de Middeleeuwen te vinden. Door een dikke conserverende akkerlaag waren de archeologische sporen goed bewaard gebleven. Bekend was dat er zich een grafveld uit de brons- en ijzertijd in het plangebied bevond. Dat gegeven schepte hoge verwachtingen.

De sporen zijn toen voor het eerst volledig blootgelegd.

Tom Hos weet er alles over te vertellen, middels een powerpoint  presentatie met prachtige foto’s en overzichten.

Archeoloog Tom Hos, projectleider van het onderzoek:

“Econsultancy beschikt over een groot team van archeologen met verschillende specialisaties. Daarnaast werken we samen met amateur-archeologen uit de regio. Zij weten vaak veel over de plaatselijke historie.”

Deze lezing mag u niet missen

Tot ziens op maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur in de Nepomukkapel

Dinsdag 31 december 2019
00:00 uur

Jaarprogramma 2019

Attentie er is een wijziging opgetreden in het jaarprogramma 2019:

De Rariteitenavond vindt plaats op dinsdag 12 november en de lezing van Guido Siebers "tot Frontgebied verklaard" vindt plaats op donderdag 12 december, dit in verband met de later geplande uitgave van het bewuste boek op 24 november.

 

Beste leden het jaarprogramma 2019.

wijzigingen voorbehouden

Donderdag 12 december 2019
12:00 uur

"Tot Frontgebied verklaard", Boxmeer in de laatste oorlogmaanden 44/45

"Tot Frontgebied verklaard", Boxmeer in de laatste oorlogmaanden 44/45

Wijziging in het jaarprogramma 2019.

Donderdag 12 december, i.p.v. de geplande rariteitenavond.

Lezing door ons lid Guido Siebers over zijn onderzoek en uitgave  van het boek

"Tot Frontgebied Verklaard"

75 jaar geleden, in september 1944, werd Boxmeer bevrijd. De blijdschap was van korte duur. De bewoners moesten weldra evacueren want het dorp aan de Maas werd frontgebied. De Duitsers, die zich verschanst hadden aan de overzijde van de rivier, keerden herhaaldelijk terug en maakten het de geallieerden niet gemakkelijk.

Tot frontgebied verklaard is in woord en beeld een verslag van die laatste oorlogsmaanden, met indrukwekkende verhalen, nieuwe feiten en heel veel illustraties en kaartmateriaal.

Een modern en visueel sterk boek over Boxmeer e.o. tussen september 1944 en maart 1945

·         Meest complete uiteenzetting van de oorlogsmaanden;

·         Bekende en nieuwe verhalen zijn samengesmeed tot sterke;

·         Nooit eerder vertoonde foto's;

·         Persoonlijke verhalen over de mens in de oorlog;

·         Aantrekkelijk geschreven voor een breed publiek;

·         Speciale nieuwe foto's van lokaal en gebruikt (wapen)materiaal.

Verkrijgbaar vanaf 24 november in Boekhandel van Dinter Boxmeer of na afloop van de lezing op 12 december.

Prijs €24,50 (o.v.) / Geïllustreerd / 140-240 blz (o.v.) / ISBN 978-94-92797-05-6

De samenstellers:

Guido Siebers (Boxmeer, 1988) is een amateurhistoricus die zich heeft gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog en met name in de oorlogshandelingen die in zijn geboortestreek hebben plaatsgehad.

Geurt Franzen (Boxmeer, 1958) is freelance journalist en schrijver van columns, historische verhalen, theater- en liedteksten. Hij publiceerde de romans Duiveldans (2014) en Zeven dagen (2017).

Omslagontwerp, ontwerp binnenwerk en studiofotografie: Kevin Siebers, Cybox

Dinsdag 12 november 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Rariteitenavond:Presentatie van voorwerpen en verhalen uit de WO II

Attentie wijziging t.o.v. het jaaroverzicht!!!!!

Beste leden wij nodigen u uit voor een bijzondere activiteit, op dinsdag 12 november om 20.00 uur in de Nepomukkapel. Een activiteit die gezien moet worden in het kader van de viering van 75 jaar leven in vrijheid 2019/2020

 

Door de leden voor de leden.

Noord-Brabant wordt de bevrijding van de provincie dit jaar groots herdacht. In september is het 75 jaar geleden dat Brabant, eerder dan de rest van Nederland, werd bevrijd alhoewel toen de ellende in onze streek pas aanving en hier de bevrijding veel later begon met de terugkeer van de evacués in maart 1945.

Voor een uitgebreid herdenkingsprogramma hebben de provincie en het nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg samen ongeveer 10 miljoen euro ter beschikking gesteld.

De verschillende oorlogsmusea in Brabant willen de Tweede Wereldoorlog met 75 persoonlijke verhalen vertellen aan de bezoekers. In alle dorpen vinden activiteiten plaats.

Normaliter wordt rond deze tijd van het jaar de Rariteitenavond georganiseerd. Het leek ons, vooruitlopend op 75 jaar bevrijding, een goed idee om de rariteitenavond voor de 2de keer en afsluitend te organiseren met de presentatie van voorwerpen, foto’s en verhalen uit de WO II.

 

Elk lid van onze vereniging heeft beslist nog herinneringen, voorwerpen en verhalen(eventueel van horen zeggen) uit deze bewogen periode waarin het dagelijks leven toch zoveel mogelijk zijn doorgang vond.

Het wordt beslist een interessante avond waar verrassende zaken aan de orde zullen komen. Wij rekenen op u !

Tot ziens op dinsdag 12 november op 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Dick Reijnen

Donderdag 24 oktober 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

GESLOOPT VERLEDEN Boxmeer 1955 –2005

GESLOOPT VERLEDEN Boxmeer 1955 –2005

 

 

Besteleden

Het aanzienvan Boxmeer is nog nooitzóingrijpend veranderd als in de laatste
decennia van de afgelopen eeuw. De bevolkingsgroei na de oorlog, maar ook
de mobiliteiten de veranderende samenstellingvan de beroepsbevolking heeft
verregaande invloed gehad op het straatbeeld, de ontsluitingen de groei van
Boxmeer.

In 2005 hebben wij een tentoonstelling georganiseerd onder de titel

GESLOOPT VERLEDEN

Boxmeer 1955 –2005

Hierin was een selectie te zienvan gebouwen welke in die periode  zijn
gesloopt en wat daarvoor in de plaats gekomen is.
Soms leverde dat een verbetering op, maar dikwijls moeten we hoofdschuddend
constateren dat het straatbeeld er niet beter op geworden is. De foto’s van
hoe het was vormen dikwijls een schril contrast met hoe het geworden is.
Het materiaal dat wij destijds tentoongesteld hebben  vormde basis van een
afwisselende presentatie waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Interessant is het omdat de foto’sdie u tezien krijgt voorvelen van u een  beeld
van herkenning opleveren, we praten immers over de na-oorlogse periode.
Dick Jetten zal de presentatie verzorgen, en zal daarbij leuke en interessante
wetenswaardigheden vertellen. Hij heeft in 2005 samen met ons erelid
Henk Daanen het materiaal verzameld en de tentoonstelling samengesteld.

“GESLOOPT VERLEDEN” is te zien op DONDERDAG 24 OKTOBER om
20.00 uur in de Nepomukkapel.
Tot ziens!

http://youtu.be/F9q6S6JlMsE

http://youtu.be/ejtQiwl3YoQ

Zaterdag 12 oktober 2019
13:00 uur

Nationale Archeologiedagen 2019 Museum Gemeente Boxmeer

Nationale Archeologiedagen 2019 Museum Gemeente Boxmeer

Museum Gemeente Boxmeer presenteert:

Kastelen langs de Maas van Well tot Grave

Tijdens de Nationale Archeologiedagen wordt in Boxmeer de geschiedenis van de kastelen in de schijnwerpers gezet.

Er zijn tijdens deze 2 dagen geen rondleidingen in het kasteel

Op zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur kan de tentoonstelling "Kastelen langs de Maas van Well tot Grave" worden bezocht.

De historie van twaalf kastelen wordt tentoongesteld in het Museum Gemeente Boxmeer die gevestigd is in het Kasteel van Julie Postel. Van die twaalf kastelen zijn er velen tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest door al dan niet Duitse en Engelse bombardementen.

 Kom langs en ga terug naar de tijd van kastelen in de Middeleeuwen.

Toegang gratis 

 

Zondag 29 september 2019
Vertrek Weijerplein
08:00 uur

Grote Excursie Willemstad

Afbeeldingsresultaat voor willemstad

Vesting Willemstad

De bus is vol er is inmiddels een reservelijst deelnemers aangelegd.

•Op ZONDAG 29 SEPTEMBER is het weer zover, op die dag gaan we tijdens onze jaarlijkse EXCURSIE het westen van onze provincie verkennen.

We hebben voor die dag een veelzijdig en zeer bijzonder programma samengesteld!

•Vanaf 8.00 uur stipt vertrekken we vanaf het Weijerpleinin Boxmeer met een luxe touringcar naar de vestingWILLEMSTAD. Strategisch gelegen op het punt waar het Volkeraken HollandschDiep elkaar ontmoeten. Het ontstond in de 16e eeuw na inpoldering, en kreeg aanvankelijk de naam Ruigenhil. Willem van Oranje versterkte het tot een vesting waarna zijn zoon het in 1585 stadsrechten gaf. Willem’sStadwerd voortaan Willemstad genoemd. Niet alleen de vestingwerken, maar ook talrijke monumenten uit die periode zijn bewaard gebleven zoals het Mauritshuis en de eerste voor de Protestante Eredienst gebouwde kerk van ons land; de Koepelkerk. De vesting had tevens het doel om de zee-armendie toegang tot Holland boden, te verdedigen. Willemstad is later onderdeel geworden van de Hollandsche Waterlinie. Wij zullen deze prachtige stad verkennen onder leiding van een gids.

•Vervolgens zullen we op een unieke locatie een goed verzorgde lunch nuttigen; namelijk in de voormalige Willibrorduskerk van Hooge Zwaluwe. Vergeet hier niet van de Brabantse streekproducten te genieten want u komt hier ogen –en misschien ook wel oren (!) –te kort.

•Na de lunch rijden we naar Hank, waar we aan boord gaan van een fluisterbootom het NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH te gaan verkennen. Dit unieke gebied is nauw verbonden met de St. Elisabethsvloed. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken bij een noordwesterstorm op verschillende plaatsen aan de zeezijde de dijken en overstroomde de Groote Waard met zout water. Een jaar later brak de dijk bij Sleeuwijk onder druk van de hoge rivierstanden en stroomde veel rivierwater het gebied in. 30 Dorpen werden verwoest. In de loop der jaren ontstond een ondiepe binnenzee met open water dat in stromen en geulen heen en weer trok met het getij. Zo ontstond het zoete en zilte getijdengebied van de Biesbosch.Het grootste getijdengebied van Europa met haar unieke rivierdelta en land van wilgenbossen en kreken is een onvergetelijk bezoek méér dan waard. Wat ons betreft gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling !

•De dag wordt afgesloten in GEERTRUIDENBERG. Het wordt ook wel de ‘Vestingstad aan de Biesbosch’ genoemd, met fraaie monumenten, vestinggrachten, bolwerken, ravelijnenen stadsmuren. Op eigen gelegenheid kunt dit stadje bewonderen, of een terrasje pikken aan de historische markt met leilindes.

Afbeeldingsresultaat voor st geertruidenberg vesting

Vesting Sint Geertruidenberg.

•We denken dat we een geweldig interessante en veelzijdige excursie hebben samengesteld. Uw deelname kost €45,-pp te voldoen in de bus. Hierbij zijn alle kosten inbegrepen. Inschrijven geschiedt op volgorde van aanmelding;

•Dick Reijnen 0485-574527 elke dag na 18.00 uur. We werken ook met een reservelijst.

•We zien er naar uit om er samen met u een fantastische dag van te maken !

•De Excursiecommissie; Toke Lucassen en Mark Berbers

Maandag 17 juni 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Watermolens in Zuidoost Nederland

De watermolen van Vierlingsbeek

Beste leden we nodigen u uit voor lezing van Hans de Mars op

maandag 17 juni om 20.00 uur in de Nepomukkapel

De geschiedenis van de watermolens in Zuidoost Nederland en in het Land van Cuijk.

Hans de Mars (1960) is in het dagelijkse leven werkzaam als senior adviseur ecohydrologie & landschapshistorie bij de Adviesgroep Water & Ecologie van Royal Haskoning in Maastricht.
Integraal waterbeheer, natuurontwikkeling, verdrogingsbestrijding en beekherstel vormen zijn belangrijkste aandachtsvelden.

Vooral vanuit ecologische hoek is de rol van de cultuurhistorie in het waterbeheer lange tijd onderschat. De algemene perceptie was tot voor kort dat beeksystemen in de 19de eeuw en lang daarvoor nog weinig beïnvloed waren door menselijk handelen. Beken konden naar hartenlust meanderen, waren schoon en er bestonden amper migratie belemmeringen. Meer en meer wordt duidelijk dat dit beeld van de voorafgaande eeuwen niet juist is, integendeel zelfs.

Onderzoek in het afgelopen decennium door Hans de Mars laat zien dat de beeksystemen van Zuidoost- Nederland in het verleden veel sterker zijn beïnvloed door menselijk handelen dan wel wordt gedacht.

In het eerste deel van zijn presentatie gaat hij in op de herkomst en ouderdom van de watermolens in onze omgeving en de gebruiksfuncties die molens hadden in de toenmalige maatschappij. Al sinds de 10e eeuw maar wellicht zelfs al ver daarvoor hebben watermolens een wezenlijke invloed gehad op het landgebruik door de mens en het functioneren van water en ecosystemen in onze beekdalen. Geen wonder eigenlijk als men bedenkt dat watermolens het beekwater vaak ruim 1 tot wel 3 meter hoog opstuwden. Uit de periode 1800-1900 is het bestaan van talloze molens goed gedocumenteerd. Wie echter in oude archieven duikt vindt al snel aanwijzingen voor de aanwezigheid van nog veel meer molens. Dit geldt ook voor het Land van Cuijk en omstreken. Soms herinneren eigenlijk alleen de namen nog maar aan de aanwezigheid van watermolens.

 Daarna zal hij ingaan op de landschappelijke consequenties van de molens; of wel het watermolenlandschap. In dat licht zal hij ook stilstaan bij de molens in het Land van Cuijk zoals die van de Plasmolen, Gennep en Oploo en Vierlingsbeek

Tot ziens op maandag 17 juni om 20.00 uur in de Nepomukkapel, Dick Reijnen.

Maandag 27 mei 2019
Nepomukapel
20:00 uur

Lezing: ERFGOED VAN DE BOXMEERSE VAART.

Beste leden,

Zoals u het wellicht al heeft vernomen, is onze penningmeester Dick Reijnen op 26 april ll. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze koninklijke onderscheiding ondermeer verdiend vanwege zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en voor zijn belangwekkende werk als amateur-archeoloog voor Boxmeer e.o. Ook andere leden van onze vereniging kregen een lintje: René Klaassen en Maaike Pikkemaat. Op deze plaats willen wij hen natuurlijk van harte feliciteren met deze prachtige onderscheiding.

Afbeeldingsresultaat voor vaartprocessie boxmeerH. Bloedprocessie.

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende activiteit van onze vereniging; Op maandag 27 mei a.s. zal Wim Goossens een avond verzorgen welke in het teken staat van

HET ERFGOED VAN DE BOXMEERSE VAART.

De Boxmeerse Vaart zal geen nadere introductie behoeven; al meer dan zes eeuwen trekt deze kleurrijke processie jaarlijks door de straten van Boxmeer. Hij wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden.

‘De huidige Vaart’ bestaat uit zes hoofdgroepen. Het middelpunt van de Vaart vormt de grote groep rondom de reliek van het Heilig Bloed.

De Boxmeerse Vaart wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden. Sinds 23 maart 1979 is de organisatie van de Vaart geheel in handen gekomen van de Vaartmeesters.

Later in april 2000 werd de organisatie ingebracht in een opgerichte Stichting Comité Boxmeerse Vaart. Vóór 1979 was de organisatie van de Boxmeerse Vaart in handen van de Karmelieten en de Zusters van Jezus, Maria en Jozef. Met het onderbrengen van de organisatie in een stichting is zekerheid gecreëerd voor het doorgeven van de traditie naar de volgende generaties en voor adequate opvolging. Binnen de stichting kunnen alle rekwisieten en de kostbare objecten, verbonden met de Vaart, beheerd en behouden worden voor het nageslacht. Sinds oktober 2012 is de Boxmeerse Vaart bijgeschreven in het register van Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Begin jaren ’90 schonk ons erelid Br. Carel Thiery een waardevolle diaserie van de H. Bloedprocessie aan onze vereniging. Enkele jaren geleden is deze diaserie overgedragen aan de Stichting Comité Boxmeerse Vaart. De sfeervolle kleurendia’s dateren uit eind jaren ’50 en vormen daarmee een uniek tijdsdocument. Op 27 mei zal Wim Goossens, die dit jaar maar liefst 40 jaar Vaartmeester is, deze dia’s in powerpoint vertonen en voorzien van zijn commentaar; hij heeft de opnames uitgebreid bestudeerd en geïnventariseerd.

Voor het eerst zal deze prachtige serie vertoond worden.

ERFGOED BOXMEERSE VAART,

Maandag 27 mei, 20.00 uur Nepomukkapel.

Gerelateerde afbeelding

Maandag 15 april 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

De geschiedenis van de watermolens