Agenda archief

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Donderdag 23 maart 2023
Nepomukkapel
12:00 uur

Jaarvergadering do 23 maart 2023

Beste Leden,

Op donderdag 23 maart 2023 vindt de jaarvergadering plaats in de Nepomukkapel, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1) Opening voorzitter: Dick Jetten

2) Notulen jaarvergadering 2022 liggen voor aanvang ter inzage.

3) Jaarverslag 2022 secretaris: Dick Reijnen

4) Jaarverslag 2022 penningmeester: Patrick Peeters

5) Verslag kascommissie: Dhr. T. Bongaerts en Dhr. Willem v/d Rijdt

6) Benoeming kascommissie: Dhr. Willem v/d Rijdt blijft aan, benoeming nieuw commissielid.

7) Bestuursverkiezing: Toke Lucassen en Maurits Stoetzer treden af. Toke heeft aangegeven dat zij voor het bestuur niet meer herkiesbaar is. Maurits is herkiesbaar.

8) Rondvraag

Toelichting Agenda:

Kascommissie: Dhr. T. Bongaerts neemt afscheid.

Bestuursverkiezing: kandidaten voor het bestuur dienen schriftelijk voorgedragen

te worden bij het bestuur door tenminste 5 leden. Dit is mogelijk tot punt 7 de

Bestuursverkiezing.

Na de pauze:

Dick Jetten geeft een korte presentatie over een zeer bijzonder object dat enige tijd geleden door ons bestuur werd ontdekt en dat na vele omzwervingen, weer terug is in Boxmeer.

Pas nadat het object deels is gerestaureerd en tevens geschikt gemaakt is voor expositie zal hieraan meer bekendheid worden gegeven. Wij gunnen onze leden echter alvast een vooruitblik hierop.

U begrijpt al dat we ‘de kaarten nog even tegen de borst houden’ en u op dit moment nog niet informeren waarover het precies gaat. Zowel tijdens deze presentatie als op een later tijdstip in het voorjaar zult u er alles over te weten komen..!

Tot ziens op donderdag 23 maart om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Woensdag 11 januari 2023
12:00 uur

Jaarprogramma 2023

Beste leden hierbij het jaarprogramma 2023. Wij zijn er in geslaagd u een interessant programma voor te schotelen met zoals u kunt lezen vescheidene interessante ontdekkingen gedaan op onze speurtochten door het land. Laat u verbazen. Tot ziens op onze activiteiten.

groet Dick Reijnen secr. Nepomuk

Zaterdag 31 december 2022
12:00 uur

Aangepast Jaarprogramma 2022

Beste leden in verband met het aangepaste activiteitenprogramma 2022 heeft het bestuur besloten om over dit verenigingsjaar geen contributie te heffen.

De datum is gezet op 31-12-2022 zodat  deze mededeling het hele jaar zichtbaar blijft en deze daardoor tot die datum niet in het archief terecht komt.

Attentie Kunst van het Geloven start op zaterdag 27 aug. vanaf 11.00 uur.

Donderdag 15 december 2022
Zaaltje Protestantse Gemeente
20:00 uur

Rariteitenavond

Rariteitenkabinet.

Beste leden, door onvoorziene omstandigheden (verwarming en stucwerkherstel) zijn wij genoodzaakt de geplande rariteitenavond van donderdag 15 december 2022, aanvang 20.00 uur, te houden in het zaaltje van de Protestantse Gemeente tegenover onze kapel. Wij hopen u dan te mogen verwelkomen op deze gezellige afsluiting van ons verenigingsjaar 2022.

De bedoeling van deze avond is dat u, voorwerpen, curiositeiten, antieke zaken en zeer bijzondere dingen meebrengt en deze aan het publiek toont, waarmee u tevens een beroep doet op de fantasie van de aanwezige leden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een verhaal te vertellen of een afbeelding te laten zien.

Als het nodig is kan een voorwerp of een plaatje uitvergroot worden weergegeven op een tv-scherm. Elk jaar zijn we weer verbaasd over het feit dat er zoveel leden zijn die wat bijzonders meebrengen.

Waarschijnlijk zal het u niet anders vergaan dan menig bestuurslid, die na speurtochten door het land, in huis of elders, de reeds lang van tevoren bemachtigde voorwerpen op een aparte plaats bewaart, steeds met de gedachte bij de rariteitenavond.

“Iets voor de rariteitenavond”, hoor je dan vaak zeggen.

 

Dinsdag 06 december 2022
12:00 uur

jaarprogramma 2023

Beste leden momenteel zijn wij druk bezig met het samenstellen van ons jaarprogramma 2023 en de daarbij behorende te maken afspraken.

Buiten deze activiteten staan er nog een aantal bijzondere activiteiten in de planning betreffende de Nepomukkapel en het internet gebeuren. Binnenkort krijgt u per mail een overzicht van het jaarprogramma.

Wij wensen u prettige  kerstdagen en een goede jaarwisseling en een mooi en gezond 2023 toe.