Jaarverslag 2016

 

Jaaroverzicht 2016

WOENSDAG 20 JANUARI: De bezichtiging van het oude kantongerecht. We werden hartelijk ontvangen door de Familie Weijers. Er was een overweldigende belangstelling. Meer dan 50 leden maakte gebruik van de uitnodiging.

MAANDAG 22 FEBRUARI: ’s middags werd de Jad overgedragen aan Boxmeerse gemeenschap. In Grand café de Douairière werd de Jad overgedragen aan de Boxmeerse Gemeenschap. Deze Thorawijzer werd vorig jaar door onze vereniging opgespoord en aangekocht in Israël. Na een inleiding door de voorzitter, die de Jad bij toeval ontdekte, nam Roosje Steenhart de Jad ter hand om deze vervolgens symbolisch aan te reiken aan Burgemeester Van Soest. Mevouw Steenhart is een achternicht van de Boxmeers-Joodse slager Albert Jacob die voor de oorlog de Jad persoonlijk gebruikte in de Boxmeerse Synagoge tijdens het voorlezen uit de Thora. Ook de Boxmeerse Marion Beek deelde tijdens de plechtigheid jeugdherinneringen aan het Chanoeka-feest. Deze bijzondere bijeenkomst werd afgesloten met de voordracht van een ontroerend gedicht “Handreiking Huiswaarts” door John van Raaij.

MAANDAG 22 FEBRUARI: De jaarvergadering en na de jaarvergadering is er de rariteitenavond, een gezellige bijeenkomst door de leden voor de leden, waarbij de meest uiteenlopende zaken aan de orde kwamen. De Jad werd op deze avond aan de leden gepresenteerd.

DINSDAG 15 MAART: Rosalia’s Rust  Het tragische leven van Anna Rosalia Ries .Ruim vier jaar geleden stuitten onze leden René en Truus Klaassen uit Sambeek voor het eerst op de naam Anna Rosalia Ries. Dat was tijdens een onderzoek naar de historie van het Catharinaklooster in hun dorp. Anna Rosalia Ries - roepnaam Rosalia - had daar enige tijd in een grafkeldertje gelegen, ontdekten ze.

DONDERDAG 7 APRIL: Samen met Erfgoed Brabant schreef de Boxmeerse schrijver Gerard Sonnemans het boek 'Blikken op Brabant'. Dat was oorspronkelijk bedoeld om de Brabantse leraren een instrument in handen te geven om hun geschiedenislessen van een regionaal/lokaal tintje te voorzien.

ZONDAG 15 MEI: De kunstmanifestatie op 15 en 16 mei kon geen doorgang vinden.

MAANDAG 16 MEI: Tijdens de kastelendag van het Kasteel van Julie Postel,  werd er op maandag 16 mei een boekenmarkt gehouden door Antiquariaat De Vrije Heerlijkheid van de familie de Roover.Ter verkoop werden aangeboden, talrijke boeken over kastelen en vele boeken over stad en streek. Ook kon men antieke prenten kopen van historische plaatsen in het Land van Cuijk.

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MEI: In het Vaartweekend van 28 en 29 mei exposeerde Annemijn Berbers -  Peters in Boxmeer. In de Nepomukkapel toonde zij werken van de Vaartprocessie. Geboren en getogen in Boxmeer, heeft zij vele malen meegelopen met de processie, die haar nu veel inspiratie heeft opgeleverd . Daarom moest het er een keer van komen, een eigen expositie!

DINSDAG 17 JUNI: Jan Nillesen verzorgde een lezing over de geschiedenis van de heerlijkheid Boxmeer met als titel: De Stroomrug van  Boxmeer. De lezing betrof een landschaps-biografische en historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van  de Stroomrug van  Boxmeer.  We maakten een reis door de tijd.

ZATERDAG 2 JUNI: ’s middags vond  de mini-excursie naar Megen plaats. Het stadje Megen ligt aan de Maas, beschut door een bocht van de dijk. Megen werd al vermeld in 721. In 1357 kreeg het stadsrechten. Het stadje heeft een oude stadskern met vele monumentale gebouwen, kloosters, kapellen.

27/28/ AUGUSTUS EN 2 WEEKENDEN DAARNA: De expositie De Kunst van het Geloven: Voor de vijfde keer openen enkele kapellen in de gemeente Boxmeer hun deuren  voor kunst en publiek. In de Mariakapel in Holthees, de Antonius- en Nicolaaskapel in Groeningen, het Kloosterhuis en de St. Janstoren in Sambeek, de Nepomukkapel in Boxmeer en in g de biologische tuin van de familie Siebers naast de oude Joodse begraafplaats in Vierlingsbeek werden diverse kunstwerken tentoongesteld. In de Nepomukkapel lag Nepomuk zelf uitgestrekt op onze eikenhouten tafel.

ZONDAG 25 SEPTEMBER: Excursie Enschede, Denekamp, Ootmarsum. Het bezoek aan en rondleiding in de mooiste synagoge van Nederland in Enschede die in de oorlog WO II gespaard is gebleven was georganiseerd naar aanleiding van de aankoop van de yad en de presentatie hier omtrent. Helaas telden we maar 38 deelnemers.

DONDERDAG 13 OKTOBER: In de grote zaal van Hotel Riche organiseerde de KBO-afdeling Boxmeer samen met de  boeiende causeur René Bastiaanse, die u vast nog kent van het tv programma De Wandeling op Omroep Brabant, een middag over het “Rijke”  Roomse leven. De leden van Nepomuk waren hierbij ook uitgenodigd,

VRIJDAG 14 OKTOBER: Nationale Archeologie Dagen in het museum gemeente Boxmeer op 14, 15 en 16 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het museum is gevestigd in het souterrain van het Kasteel van Julie Postel te Boxmeer. Veel van ons verre verleden ligt verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. De Nationale Archeologiedagen brengen dat verleden tot leven. Een unieke gelegenheid om te zien wat er in de bodem zit en zat in de Gemeente Boxmeer.

DINSDAG 18 OKTOBER: We kwamen met z´n allen bij elkaar om er een gezellige maar ook leerzame avond van te maken. De hoeveelste editie dit was kan ik niet zeggen maar het zijn er al heel veel. Het blijkt nog steeds een succesformule al lijkt de animo wat te temperen.

DONDERDAG 17 NOVEMBER: Maurits Stoetzer hield in Grand café De Douairière te Boxmeer een presentatie over de 'Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer', de oude benaming voor Vereniging de Metworst. Naast de historie werd er ook gesproken over de moderne organisatie van het evenement en wat daar allemaal voor nodig is. De focus lag op de oorsprong, vermeldingen uit het verleden, de beroemde Freule Aleida en recente ontdekkingen die nieuw licht op het ontstaan werpen.

WOENSDAG 14 DECEMBER: Schatsurfen op internet en presentatie Zilveren Inktstel. Zoals u ongetwijfeld nog weet, begonnen wij ons dertigste verenigingsjaar met de presentatie van een opzienbarende vondst, de zilveren Jad afkomstig uit de voormalige Boxmeerse synagoge. Radio, televisie, internet en de landelijke pers besteedden aandacht aan dit onderwerp. De Jad en het zilver inktstel zijn  te bezichtigen zijn in speciaal daarvoor ingerichte vitrines in de hal van het Gemeentehuis te Boxmeer

Extra activiteiten waarbij de leden van Nepomuk uitgenodigd werden.

DONDERDAG 17 MAART: Dick Reijnen nam u mee op reis door de geschiedenis van de archeologie van Boxmeer, middels een PowerPoint presentatie in de Bibliotheek Boxmeer.     

DONDERDAG 28 APRIL: In de Bibliotheek van Boxmeer was er een powerpoint presentatie door Dick Reijnen over het noodlot dat de B17 G Flying Fortress trof boven Boxmeer op 22 januari 1945.