Pronkstukken van Boxmeerse zilversmeden.

Ciborie Rabanus Raab 1760/1780

Van de Boxmeerse edelsmid Rabbanus Raab worden in de bisschoppelijke musea van Utrecht en 's-Hertogenbosch drie zilverwerken bewaard: een busje voor H. Olie, een ciborie, en een monstrans, zij dragen het meesterteken R R en het bokje, de stadskeur van Boxmeer. Rabbanus Raab (1721-1786) was de zoon van Rutger Raab, die in 1720 te Boxmeer in het huwelijk trad,' en de kleinzoon van de Boxmeerse chirurg Rabbanus Raab. Rabbanus had zes kinderen, o.a. Rutger Joseph (1755-. . .) en Henrica Antonia, die in 1760 te Boxmeer werd gedoopt en in 1791 aldaar huwde met Wilhelmus Bocke- meulen.

De familie W. Bockemeulen-Raab had twee kinderen. Maria Theresia, in 1797 te Goch gedoopt, huwde te Boxmeer met Johannes Gerardus Hermans, gemeentesecretaris, hotelier, beheerder van de brieven- posterij enz., en overleed aldaar in 1860. Anton Jos Bockemeulen, in 1795 te Goch gedoopt en in 1873 te Boxmeer overleden, was goudsmid, zijn initialen A B staan in een ciborie uit 1839 te Breda. Te Boxmeer woonden meer edelsmeden.

De familie Rijke was in de jaren 1755-1900 bekend als zilversmid en wijnkoper. Christiaan Rijke (1733-1816) huwde in 1755 en kreeg tien kinderen. Zijn zoon Bernard staat in 1796 ingeschreven in het gilde te 's-Hertogenbosch zijn initialen en de jaarletter F = 1815 komen voor op twee zilveren ampullen van het Bossche bisschoppelijke museum. In enige kerken van midden- en noord-Limburg werden een twintigtal kelken, cibories, monstransen en ampullenblaadjes aangetroffen, vervaardigd door Boxmeerse zilversmeden de gevonden initialen, die men toen nog niet kon ontcijferen, waren van R R ca 1775 (= Rabbanus Raab), C R ca 1775 (= Christiaan Rijke) en P A T 1796 (= Petrus Antonius Theonville, Boxmeer 1751-1819, zilversmid.

J. van Waegeningh was evenals zijn in 1702 gedoopte gelijknamige zoon grafelijk chirurg te Boxmeer. De laatste werd in 1737 burger van Roermond en zijn zoon Peter Antoon werd daar edelsmid; het familiewapen is een zesspakig zwart wagenrad in zilver.

Ook de familie Le Blanc heeft zich in de jaren 1770-1880 onderscheiden in de smeedkunst. Andreas Engel- bert Le Blanc (Boxmeer 1775-1854) was edelsmid en ijker van goud- en zilverwerk; het familiewapen heeft een uitgespreide rode adelaar op zilver.

Ciborie P. A. Theonville 18de eeuw.

Kelk P.A. Theonville 1797

Tafelbel P.A. Rijke 1850

Wierookvat en wierookscheepje Christiaan Rijke 1798