Stamboomonderzoek

Theo Seijs penningmeester van onze vereniging geeft een lezing over:

STAMBOOMONDERZOEK

Mensen die nooit terugzien naar hun voorgeslacht, zullen nooit vooruitzien naar het nageslacht.

“De belangstelling voor stamboomonderzoek, familiekunde, sibbekunde of hoe het verder nog mag heten leeft dit moment enorm op en het uitzoeken van je voorgeslacht is voor erg veel mensen een boeiende hobby geworden. Vooral het internet is een groeiende bron van informatie geworden maar niet zaligmakend”, aldus Theo.

GENEALOGIA - stammend uit het Grieks – betekent letterlijk geslachtsregister.

Naast een wetenschappelijke beoefening is het voor ons dus een mooie vrijetijdsbesteding / hobby. Het enige wat de meesten echter weerhoudt is een drempelvrees om een archief te bezoeken, de onbekendheid met de materie, terwijl dit zeker niet nodig behoeft te zijn. Iedereen kan dit, als de gedrevenheid maar aanwezig is !

De enige ingrediënten die nodig zijn:

enthousiasme, doorzettingsvermogen, speurzin en vastberadenheid.

Vragen waar we allemaal wel eens tegenaan lopen:

Wie waren mijn voorouders?

Wat deden zij voor de kost?

Zijn mensen met dezelfde achternaam soms familie van mij?

Echter op deze ene avond kan op al deze vragen geen antwoord gegeven worden. Normaal duurt een complete stamboomcursus tussen de 6 en 15 avonden. Mogelijk wel een eerste kennismaking.

Aanbod komen de beginselen van de door Napoleon in 1811 ingevoerde Burgerlijke Stand (de voornaamste bron voor ons onderzoek), Bevolkingsregister en de Persoonskaarten.

Maar de start ligt in het verzamelen van gegevens bij familieleden, ooms en tantes, neven en nichten, oudooms en oudtantes enz. Pas van vóór 1950 zijn onze persoonsgegevens in archieven openbaar en te raadplegen. Met een door het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te Grave ontwikkelde

“Workshop: Genealogie voor Beginners” en speciaal voor deze avond aanpast hoop ik u enthousiast te maken voor deze hobby die stamboomonderzoek heet of dat u dat ene familielid ondersteunt met documenten, verhalen enz. zodat hij dan de geschiedenis van uw nageslacht vastlegt en bewaart.