Archeologie en Historie

Dick Reijnen secretaris van onze vereniging geeft een lezing over:

BOXMEER ARCHEOLOGISCH BEKEKEN,

Een vogelvlucht door de eeuwen heen, 40 jaar archeologie in Boxmeer. 

Middels een powerpoint presentatie wordt u meegenomen op reis door de geschiedenis van de archeologie van Boxmeer. U zult verrassende vondsten zien uit onze Gemeente Boxmeer die tot nu toe nog nooit vertoond zijn.

Maar wat is nu eigenlijk archeologie?

Archeologie betekent letterlijk de leer of kennis van het oude of de Oudheid (archaios is Grieks voor ‘het oude’ en logos betekent ‘kennis’). Het Nederlandse woord is oudheidkunde.

De archeologie houdt zich bezig met materiële resten van vroegere menselijke activiteiten. Aan de hand daarvan probeert de archeoloog iets te begrijpen van de manier, waarop mensen vroeger leefden. Materiële resten kunnen dingen zijn: werktuigen, wapens, munten, bakstenen. Het kunnen ook resten zijn van de mensen zelf zoals skeletten, mummies of de asresten van verbrande botten. Of resten van dieren of planten waarmee de mens iets te maken heeft gehad: bijvoorbeeld botten van wilde dieren waarop is gejaagd, botten van tamme dieren zoals koeien of schapen, schelpen die zijn verzameld, stuifmeel van graan, dat is gezaaid. Het kunnen zelfs ontastbare dingen zijn: verkleuringen in de grond waar palen hebben gestaan of waar een sloot is gegraven. Ook daar zijn ooit mensen aan te pas gekomen. Er zijn veel oude materiële resten – gebouwen, kunstvoorwerpen, wegen, dijken – maar het zijn lang niet allemaal archeologische vondsten. Archeologische objecten zijn al lang geleden buiten gebruik geraakt. Meestal is er weinig meer van over en zijn ze in de loop der tijd begraven geraakt onder een laag grond. Om te weten te komen waar ze ooit voor hebben gediend en hoe oud ze zijn, moeten ze zorgvuldig worden opgegraven.

Bij de opgravingen op Sterckwijck zijn vele interessante ontdekkingen gedaan ,waaronder de vondst van meer dan 550 graven ,die dateren van de Bronstijd tot de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen, verder heeft men een aantal boerderijen uit de Frankische tijd blootgelegd waarbij een cluster van 6 waterputten in die tijd ongetwijfeld een belangrijke plaats heeft ingenomen. Een grote grafheuvel met centrale begraving vormde wellicht een heiligdom op de uitgestrekte dodenakker.