De Boxmeerse sigarenindustrie
De Boxmeerse sigarenindustrie

De Boxmeerse sigarenindustrie

De siqarenindustrie in Boxmeer.

In Boxmeer heeft de sigarenfabrikage een belangrijke plaats ingenomen in de plaatselijke nijverheid. Al in 1851 meet er een sigaren"fabriek" zijn gesticht, want het Boxmeers Weekblad meldt op14 oktober 1876 het 25-jarig bestaan van de sigarenfabriek van v.d. Ven. Volgens het gemeenteverslag over 1853 is er, naast de 2 katoendrukkerijen (met 30 arbeiders, 16 kuipen en 2 ketels) en de pannen- en steenbakkerijen (totaal 28 arbeiders) ook een tabaks- en sigarenfabriek met 10 arbeiders. Dit zal wel de fabriek van v.d. Ven geweest zijn. De gemeenteverslagen blijven dan een hele tijd erg vaag voor wat de verslaglegging over de sigarenindustrie betreft, mogelijk ook omdat men twijfelde of men die nijverheid nu moest onderbrengen bij de fabrieken of bij de ambachten.

In 1859 staat wel in het verslag vermeld, dat de sigarenfabriek (met 10 personen) in dat jaar 500.000 sigaren fabriceerde. Dit lijkt mij vrij hoog; immers zeals eerder vermeld werden er 8 jaar later in heel Brabant 33.500.000 sigaren vervaardigd. 

Lees verder via de PDF bestanden