Archief Kasteel Huis Bergh
Archief Kasteel Huis Bergh

Archief Kasteel Huis Bergh

Archiefinventaris Huis Berg op internet.

Het oud-archief dat de periode 1227-1840 betreft, heeft een omvang van 180 strekkende meter en is door middel van een archiefinventaris (een systematisch ingedeelde beschrijving van alle bestanddelen) toegankelijk gemaakt. Deze inventaris is digitaal doorzoekbaar en in december 2010 aan deze website toegevoegd. In de uitgebreide inleiding op deze inventaris is ook de geschiedenis van kasteel Bergh en de bewoners beschreven. Ook worden alle (vroegere) bezittingen van Bergh daarin besproken.

Van alle kaarten zijn afbeeldingen (scans) aan de beschrijvingen gekoppeld. De kaarten in het oud-archief zijn dus op deze website via de archiefbeschrijvingen te raadplegen. In de nabije toekomst zullen ook scans van andere archiefstukken en transcripties (afschriften) aan de beschrijvingen worden toegevoegd. Via het zoekmasker is de gehele inventaris doorzoekbaar. Wel dient bij het zoeken rekening gehouden te worden met mogelijke vroegere schrijfwijzen.
De inventaris is een letterlijke overname van de in 1932 in druk verschenen archiefbeschrijving.

Ook latere toevoegingen als regesten (korte samenvattingen van akten (4103) en brieven (8264) en het supplement met de beschrijvingen van latere aanvullingen zijn in de webinventaris opgenomen.

Onderzoek

Het archief van Huis Bergh wordt, om het nog beter te kunnen bewaren voor de toekomst, gedigitaliseerd. Gedeelten van het archief zijn daarom al doorzoekbaar op deze website. De digitalisering van het rijke archief van Huis Bergh is mogelijk geworden door een financiële bijdrage van de BankGiroLoterij.

Het huisarchief dat bij kasteel Bergh bewaard wordt, wordt beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers (tel. 0314-787078, www.ecal.nu) via deze instelling kunnen inlichtingen worden ingewonnen over de mogelijkheden van archiefonderzoek in het huisarchief.

http://huisbergh.nl/archief/

Direct Zoeken op Boxmeer:http://huisbergh.nl/archief/zoeken/?mivast=1872&miadt=26&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0214&mizk_alle=boxmeer

Voorbeeld: