Heerlijkheid Boxmeer

Ons lid Jan Nillesen geeft een lezing over:

De geschiedenis van de Heerlijkheid Boxmeer.

Een historisch ecologische visie

 

De lezing betreft een historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van  Boxmeer. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek , de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de stroomrug van Boxmeer en de  Peelrand rug. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen op de stroomrug en in de lage zone van de Peel. Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen in Boxmeer het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg.

Jan Nillesen is Nepomuk lid en gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de randen van de Peel. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging [KNNV], IVN, en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap. Wekelijks worden door de KNNV excursies gegeven in de regio waarbij iedereen welkom is.