Sint Jansviering en de Sint Janstoren

Ons Lid en historicus Rene Klaassen geeft een lezing over:

De Sint Jansviering en de geschiedenis van de Sint Janstoren in Sambeek

 

Elk jaar in de maand juni vinden er in en bij de majestueuze Sint Janstoren in Sambeek allerlei activiteiten plaats. Deze worden sinds 1986 georganiseerd  door de stichting '500 jaar Sambeekse toren', in samenwerking met andere verenigingen en organisaties van het dorp. Momenteel staat de toren in de steigers vanwege een grondige restauratie. Rene Klaasen zal hier verslag over doen.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: het beklimmen van de circa 47 meter hoge toren, de Sint Jans kransenwijding aan de voet van de toren en de verkoop van het Sint-Jansbrood.

De Sint-Janstoren in Sambeek is een van de oudste bouwwerken van de regio. In 1486 werd met de bouw ervan begonnen, in 1532 was de toren gereed.

Rampen en oorlogsgeweld zijn de toren in zijn nu 525-jarig bestaan niet bespaard gebleven. In 1702 sloeg de bliksem in het circa 47 meter hoge gebouw. Niet alleen de toren zelf brandde uit, ook de kerk die er tegenaan stond liep zware schade op. Pas in 1739 kon de toren worden hersteld. De kerk stond er troosteloos bij tot ongeveer 1800.

In september en oktober 1944 probeerden Duitse militairen de Sint-Janstoren op te blazen. Dat lukte echter niet. Wel kwamen er in de vier muren grote scheuren van boven naar beneden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de toren bij twee restauraties weer in oude luister hersteld. In 2012 is er een nieuwe grootscheepse restauratie uitgevoerd.

Elk jaar opnieuw, bij het aanbreken van de zomer versieren inwoners van Sambeek hun woningen met zelfvervaardigde kransen of trossen van bloemen. Deze zogeheten Sint Janskransen of -trossen worden elk jaar vlak vóór het feest van Johannes de Doper op het kerkplein aan de voet van de toren gewijd. Het maken en wijden van Sint Janskransen is in 1936 door de toenmalige pastoor Jan van Berkel ingevoerd en mooie traditie is daardoor behouden.