Een stukje kasteelgeschiedenis ontrafeld !
Een stukje kasteelgeschiedenis ontrafeld !

Een stukje kasteelgeschiedenis ontrafeld !

Opnieuw is een stukje geschiedenis van het Boxmeerse kasteel ontrafeld.

Lange tijd was het kasteel in gebruik als ziekenhuis, zo ook in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Toen Boxmeer vanaf september 1944 frontgebied werd, ten tijde van de Operatie Market Garden, kwam het kasteel in de vuurrlinie te liggen. Met name de oostzijde van het bouwwerk werd zwaar getroffen en had enkele granaat-inslagen te verduren. Daarbij ging een deel van het  unieke 17e eeuwse plafond van de grote zaal verloren. Ook de vertrekken op de benedenverdieping liepen grote schade op. (Foto 1)

Bij de gevechtshandelingen ging ook een origineel  schilderij op doek verloren, voorstellende het kasteel zoals het er vanaf 1782 uitzag.  Naar dit schilderij schilderde Ad van Leggelo in 1945 een fraaie kopie. Dit schilderij hangt sinds die tijd in de hal. In de linker-onderhoek vermeldde de kunstenaar dat het origineel in 1945 verloren was gegaan.

Tot nu toe was niet bekend hoe het originele schilderij eruit gezien moet hebben, en op welke plaats in het kasteel dit hing. Onlangs dook echter bij toeval in de archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een oude foto (van vóór 1936) op waar het originele schilderij op te zien is ! Een interessante ontdekking… Boven een dubbel openslaande deur, voorzien van ornamenten en snijwerk, was in een cassette dit schilderij gemonteerd.

Heel curieus is dat in de bovenste panelen van deze deurtjes spiegels waren gemonteerd, waardoor we nog een deel van de operatiekamer (!) kunnen zien, en de trap waarop de fotograaf stond om een mooie opname van het schilderij te maken.

Nadat Dick Jetten van de Historische Vereniging Nepomuk deze ontdekking had gedaan, werd in februari 2015 in het kasteel verder onderzoek verricht. Daar kon worden vastgesteld waar exact het doek destijds hing. Het betreft één van de vertrekken die tijdens de oorlogshandelingen zwaar beschadigd raakte, om precies te zijn het kleine kamertje op de zgn. bel-etage.

Met deze reconstructie is weer één van de vele puzzelstukjes uit de rijke geschiedenis van het kasteel op zijn plek gevallen.