Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. Die collectie bestaat uit belangrijke overheidsdocumenten, archieven van de provincie en particuliere archieven. De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. Informatie over de collectie van het Nationaal Archief, recente aanwinsten en vervreemding van archiefstukken vindt u op deze pagina's.

In het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen; er is 125 kilometer archiefmateriaal. De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto’s. Daarnaast zijn er nog zo'n 60.000 naslagwerken in de bibliotheek. De 6500 archiefinventarissen met daarin rond de 2.5 miljoen archiefbeschrijvingen vormen de 'inhoudsopgave' van al deze archieven.

De archieven zijn afkomstig van:

  • De centrale overheid
  • Het graafschap Holland en de gewestelijke / provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland
  • Particuliere instellingen en privé-personen.

De archieven, foto's en kaarten maar ook bibliotheek en indexen kunnen als geheel doorzocht worden maar ook afzonderlijk.

http://www.nationaalarchief.nl/