Lezing over de Maas

Ons lid Jan Nillesen geeft een interessante presentatie over De Maas en de betekenis ervan voor onze regio.

Decennia lang was het triest gesteld met de natuur in en rond de Maas. De Maas was een gifrivier, een open riool. Daarom alleen al werden overstromingsgebieden (overlaten) van de hand gewezen.

Gifschandalen en overstromingen van de vervuilde rivier veranderden de zienswijzen. Er vonden allerlei ingrepen plaats waardoor de rivier een stuk schoner werd.

De natuur rondom de Maas ontwikkelde zich daardoor de afgelopen 15 jaar spectaculair. Langs het hele stroom gebied is 2500 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

Oever beschoeiingen werden weggehaald en dicht geslibde geulen weer open gegraven. Erosie en sedimentafzetting hadden weer vrij spel zodat zandstrandjes en steilwanden ontstonden.

Veel bijzondere planten (zoals marjolein, agrimonie en gulden sleutelbloem) kwamen terug. Ook diersoorten zoals allerlei vlinders, libellen, vogels en bevers zag men weer talrijker verschijnen.

De Zand Maas (traject Roermond-Gennep) neemt een heel eigen plek in tussen de Nederlandse riviertrajecten. Het landschap vertelt een verhaal van opeenvolgende ijstijden en geologische insnijdingen. Hierdoor ontstonden over een lange periode de droge terrassen, met grondwater gevoede kwelgeulen en scherpe terrasranden.

Tijdens de lezing gaat Jan dieper in op de betekenis van de rivier voor onze regio.