Rariteitenkabinet
Rariteitenkabinet

Rariteitenkabinet

DE RARITEITENAVOND IS EEN JAARLIJKS TERUG KEREND FENOMEEN BIJ DE HISTORISCHE VERENIGING NEPOMUK BOXMEER

We komen met z´n allen bij elkaar om er een gezellige maar ook leerzame avond van te maken. De bedoeling van deze avond is dat  de leden voorwerpen, curiositeiten, antieke zaken en zeer bijzondere dingen meebrengen en deze aan het publiek tonen, waarmee  tevens een beroep doet op de fantasie van de aanwezige leden. Het is natuurlijk ook mogelijk om een verhaal te vertellen of een afbeelding te laten zien. Als het nodig is kan een voorwerp of een plaatje uitvergroot worden weergegeven op een tv-scherm. Elk jaar verbaast het bestuur zich over het feit dat er zoveel leden zijn die wat bijzonders meebrengen. Er zijn zelfs leden die door het jaar heen speurtochten door het land, in huis of elders maken en dan de reeds lang van tevoren bemachtigde voorwerpen op een aparte plaats bewaren, steeds met de gedachte bij de rariteitenavond.

Soms gaat een lid, die wat ingebracht heeft en waarvan hij zelf de betekenis niet weet, naar huis zonder wat wijzer te zijn geworden. Een ander keer verheugt een lid zich erop dat andere leden met de gouden tip kwamen. Soms wordt er een voorwerp getoond waarvan de betekenis bekend is maar dat dan zo bijzonder is dat het de moeite waard is om te laten zien. Ook komt het voor dat leden zelf iets in de grond gevonden hebben, b.v. met behulp van een metaaldetector. Vaak zijn dat zeer bijzondere dingen.

De rariteiten avond is uit het brein ontsprongen van ons lid, wijlen Ton Hermers, oud bestuurslid van Nepomuk, die dat idee op een vergadering in 1986 t.b.v.  het te organiseren jaarprogramma 1987, te berde bracht. Wij hebben het daar nog vaak over.

De eerste Rariteitenavond werd gehouden in 1986 het oprichtingsjaar van Nepomuk.

In deze rubriek zullen regelmatig dergelijke rariteiten getoond worden.

Zij worden dan weergegeven in het submenu.