Zoeken in het Boxmeers Weekblad
Zoeken in het Boxmeers Weekblad

Zoeken in het Boxmeers Weekblad

Ruim 64.000 krantenpagina’s: digitaal ‘bladeren’ in bijna 100 jaar historie

 

Het BHIC heeft de drie oudste regionale kranten uit het Land van Cuijk gedigitaliseerd. Ze zijn nu online doorzoekbaar via www.bhic.nl/kranten. Het gaat om de Graafsche Courant (1852 - 1945), de Echo (1881 - 1945) en het Boxmeers Weekblad (1868 - 1945). Voor lokaal geïnteresseerden en onderzoekers een bron bij uitstek om grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden te achterhalen.

Met deze krantencollectie is een periode van bijna 100 jaar (ca. 1852 tot 1945) woord voor woord via internet beschikbaar en doorzoekbaar gekomen. 

Historische gebeurtenissen

In deze regionale kranten vind je veel lokale mededelingen zoals geboorten, overlijden, benoemingen en bekendmakingen van gemeenten, notarissen, parochies en vervoersdiensten. Daarnaast zijn er uiteraard nog de advertenties van bedrijven, kleine zelfstandigen, personeel en contactadvertenties. Zeer waardevol zijn ook de notulen en verslagen van allerlei lokale clubs en verenigingen die in deze kranten werden gepubliceerd. Zij geven een mooi tijdsbeeld. 

Verder is het interessant om te zien wat de kranten vermelden over (inter)nationale gebeurtenissen, rampen en voorvallen tussen pakweg 1852 en 1945. Wat betekende de Tweede Wereldoorlog voor Grave en hoe beleefde Cuijk de koninklijke inhuldiging?

Het gaat om de drie oudste regionale kranten uit Noordoost-Brabant, in totaal ruim 64.000 krantenpagina’s:

  • Graafsche Courant, periode 1852 - 1945, verspreidingsgebied stad Grave tot Boxmeer met omstreken.
  • Boxmeers Weekblad, periode 1868 - 1945, verspreidingsgebied Boxmeer en omstreken.
  • De Echo, periode 1881 - 1945, verspreidingsgebied Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland.

Het BHIC heeft nog maar een klein deel van de regionale titels (en jaargangen) online gezet. Later dit jaar zullen de overgebleven, oudste jaargangen van de Graafsche Courant, en bovendien de Udensche Courant online komen.

Het begon met de Maasbode, het Boxmeersch Weekblad,  in 1868: