Lid worden van Nepomuk

De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer stelt zich ten doel om de belangstelling in de (lokale) historie te bevorderen. Onze vereniging bereikt dat door het regelmatig organiseren van een aantal aktiviteiten voor haar leden, en soms ook voor niet-leden.
Zo stelt Nepomuk een jaarprogramma op met ondermeer lezingen, een tweetal excursies en de zogenaamde rariteitenavond. Link naar het formulier.

De contributie bedraagt per jaar 12 euro en voor een medegezinslid 6 euro.

via het contactformulier http://www.nepomukboxmeer.nl/contact/

Rekeningnummer bij Rabobank: