Toespraak 2015
Toespraak 2015

Toespraak 2015

Toespraak op de jaarvergadering 2015 door voorzitter Dick Jetten.

Het jaar 2014:

Een uitzonderlijk verenigingsjaar met een aantal bijzondere hoogtepunten. Een jaar waarin concreet invulling werd gegeven aan nieuw élan voor onze vereniging.

 • Het jaar waarin 70 jaar leven in Vrijheid werd herdacht. Wij zijn er trots op dat we op verschillende manieren daaraan concreet invulling hebben gegeven.

 • Twee van onze bestuursleden hebben deelgenomen aan de besprekingen binnen het BING: De stichting welke in Gemeente Boxmeer de activiteiten rondom herdenken coördineert

 • In april hebben wij een openbare en druk bezochte lezing georganiseerd in de Douairière, over de Peel-Raamstelling en de Maaslinie

 • Op 26 September hebben wij een zeer indrukwekkende herdenkingsavond georganiseerd, precies op de dag dat Boxmeer bevrijd werd. In de Foyer van Riche waren ruim 200 belangstellenden aanwezig.

 • Op dezelfde dag luidden op het historische tijdstip van de bevrijding (12.00 uur) de klokken van de basiliek, ook op verzoek van Nepomuk. Pater Timmermans gaf graag gehoor aan dit verzoek. Van het luiden zijn filmbeelden vastgelegd door ons lid Jan Tunnissen

 • Nepomuk mocht op 7 december assisteren bij de ontvangst van een belangrijke delegatie uit Laren vanwege de hulp welke Laren e.o.aan het getroffen Boxmeer bood. Het gezelschap, waaronder de burgemeester, kwam op uitnodiging van de

 • Afgelopen januari heeft Dick Reijnen een indrukwekkende lezing gehouden over de crash van een Amerikaanse bommenwerper B17G, precies op de dag dat deze 70 jaar geleden neerstortte aan de Veerstraat te Boxmeer

 • Uiteraard vormde de lancering en feestelijke ingebruikname van onze website een ander hoogtepunt uit ons verenigingsjaar. Ook bij Riche werd op 17 december de site officieel in gebruik genomen

 • Direct daarop volgend hebben wij onze website voorgedragen voor de Geschiedenis Onlineprijs. 146 personen hebben voor onze website gestemd. Een eerste prijs zat er niet in, maar belangrijker nog was de vele vrije publiciteit welke deze voordracht opleverde. Ook de talrijke inhoudelijke reacties welke deze voordracht opleverde waren zeer waardevol. Het droeg in belangrijke mate bij tot een uitstekende lancering van de site !

 • Begin 2014 werd in ‘het diepste geheim’ een facebookpagina in gebruik genomen Kiek Daor  Boxmeer, oe toch, witte nog? , op initiatief van Dick Reijnen. Pas na de lancering van de website werd ‘onthuld’ dat Dick en Nepomuk achter dit initiatief zaten. Inmiddels heeft deze facebookpagina maar liefst 880 volgers ! Het zorgt voor een actieve interactie met het publiek. Ook draagt het bij aan het instandhouden van het Boxmeers dialect, aangezien de commentaren op deze pagina in het Boxmeers geschreven worden.

 • Opnieuw een hoogtepunt vormde het traceren van het antieke Boxmeerse zilver dat in 2010 uit het Kasteelmuseum werd gestolen. Dick Reijnen is een ware Sherlock Holmes. Het zilver is weliswaar nog niet allemaal terug in Boxmeer, maar ook daar zullen we ons nu voor inspannen. Onze secretaris werd in januari uitgeroepen tot ‘Bijzondere Burger van de Gemeente Boxmeer'

 • In 2014 heeft het bestuur besloten om een collectie van ca. 1100 foto’s van Oud Boxmeer in eigendom te verwerven. Deze collectie is in de loop van tientallen jaren samengesteld door wijlen Jan van Elst uit Boxmeer. Zijn erven vonden het behoud van de belangwekkende verzameling zo belangrijk dat onze Vereniging deze kans kreeg en heeft aangenomen. Via online media zult u hierover meer te zien krijgen.

RESULTATEN

 • Sinds de lancering van de website zijn talloze toevoegingen en wijzigingen doorgevoerd aan de website. Opvallend zijn de schitterende oud-nieuw-slides

 • Sinds 1 januari heeft de site 1065 verschillende bezoekers gehad, die bij elkaar ruim 10.000 pagina’s hebben bekeken. De gemiddelde duur dat men onze site bezoekt is 4,30 minuut. Die zgn. ‘sessieduur’ is erg hoog.

 • De site heeft een contact opgeleverd met een heer Ziellenbach uit Zuid Duitsland die onderzoek verricht naar Nepomuk. Hij zal onze kapel komen bezoeken en opnemen in een nog te verschijnen fotoboek.

Het jaar 2015:

 • Zoekfunctie zal worden toegevoegd aan de site, waardoor deze voor bezoekers eenvoudiger te onderzoeken en te raadplegen is

 • “In Brabant”-magazine zal in Maart verschijnen met een twee pagina’s groot artikel over onze vereniging. Alle leden ontvangen gratis dit tijdschrift. Deze publicatie zal bijdragen aan de bekendheid op provinciaal niveau van onze vereniging

 • Dick Reijnen en Dick Jetten zijn eind dit jaar 30 jaar lid van het bestuur (Inclusief de oprichtingsfase sinds november 1985), en vormen zelf inmiddels ook een stukje geschiedenis (…)

 • Opnieuw bracht onderzoek via Internet een belangrijke vondst aan het licht. Onlangs is door onze vereniging een opzienbarende vondst gedaan in het buitenland. Het gaat over een belangwekkend stuk van grote cultureel-historische waarde voor Boxmeer. Dit stuk zal rond april weer definitief teruggeraken in Boxmeer nadat het tientallen jaren verloren was gewaand.

 • We zullen uiteraard aandacht besteden aan het 275 jarig bestaan van de Metworst

 • En, ten slotte, we denken dat we een aantrekkelijk jaarprogramma hebben samengesteld.

  Beste leden, met de evaluatie van enkele hoogtepunten uit het afgelopen verenigingsjaar, kunnen we stellen dat we concreet gestalte aan het geven zijn aan onze visie: Nepomuk investeert met het verleden in de toekomst. Met behoud van de traditionele manier waarop wij onze activiteiten organiseren, vooral hier in deze kapel, hebben we ook de route gevonden op de digitale snelweg.

  Dit leidt tot een sterke verbreding van het contact met iedereen die geïnteresseerd is in de Boxmeerse geschiedenis, maar dat niet persé in verenigingsverband wil doen. Blijkens de statistieken weten we op deze manier met name ‘dertigers’ te boeien !