Jubileum Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Vrijdag 01 januari 2016

Dit jaar vieren we het heugelijke feit dat onze Historische Vereniging Nepomuk 30 jaar bestaat.

Het onderkomen van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer is, sinds de oprichting in 1986, de kapel van Johannes Nepomucenus aan de Veerstraat te Boxmeer

Toen de Historische Vereniging  in 1986 in Café Kersten(De Bessem) aan de Markstraat te Boxmeer opgericht werd, zocht men ruimte om te vergaderen. Een naam voor de vereniging had men nog niet. Op de vraag aan de Gemeente Boxmeer of er in de Nepomukkapel vergaderd kon worden werd positief gereageerd. De kapel was in gebruik geweest als vergaderruimte van de Firma Hendrix, nu Nutreco. Het hele interieur zoals tafels en stoelen was nog in de kapel aanwezig en kon later belangeloos overgenomen worden.

In al die jaren is er heel wat gebeurd op het gebied van de locale geschiedenis.

Het feit dat Nepomuk nu 230 leden telt, wijst erop dat er steeds meer belangstelling is voor de historie. Heel veel mensen voelen zich dan ook thuis bij Nepomuk.

Wij hopen dat steeds meer jongeren zich zullen aansluiten bij onze vereniging. Mede door de lancering van de website in 2014 trachtten we dit te bereiken. Via de GSM zijn wij op elk uur van de dag te bereiken. Intussen is er ontzettend veel informatie op de website www.nepomukboxmeer.nl  geplaatst.

Via deze website krijgen wij uit heel Nederland vragen over de historie van Boxmeer, vaak van mensen die hun roots hebben in Boxmeer, maar ook historici weten de weg op onze site te vinden. Mede door de website is in 2015 het ledental ook fors toegenomen.

De link aan Kiek Daor Boxmeer Oe Toch Witte Nog, een historische wandeltocht door Boxmeer, heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Meer dan 1100 personen hebben zich bij deze facebookpagina aangesloten. Zij kijken ook regelmatig op onze website. Ook op Twitter hebben we een account.

In verband met het jubileum hebben we ons programma 2016 uitgebreid met een aantal aantrekkelijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Zie het jaarprogramma 2016.

In februari zullen wij een bijzonder voorwerp aan de bevolking van Boxmeer presenteren. Daar zijn wij dan ook erg trots op. Het zal een hoogtepunt zijn in ons jubileumjaar. Een en ander zal t.z.t. in de media bekend gemaakt worden.

De nepomukkapel diende als kantoor van de Firma Hendrix na de restauratie van 1973.