Bestuurswisseling 20 februari 2017

Woensdag 22 februari 2017

Tijdens de jaarvergadering van 20 februari 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Henk Daanen en Theo Seijs zijn zoals zij vorig jaar al aankondigden, afgetreden als bestuurslid. Henk als bestuurslid tentoonstellingszaken en Theo als penningmeester." Het bestuur is aan verjonging toe gaven beide heren aan". Meer dan 25 jaar zijn Theo en Henk bestuursleden geweest. "Nu is het mooi geweest"

Wij bedanken Theo en Henk voor de jarenlange inzet voor onze vereniging. Met hen is Nepomuk groot geworden. Als dank kregen beide leden  een oorkonde met de vermelding  ere-lid van Nepomuk. Het eerste ere-lid binnen onze vereniging was Karel Thiery.

Ook werden ze beloond met een prachtig boekwerk 30 jaar Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer, waarin zij zichzelf terug zagen bij de talrijke betrokken activiteiten en persberichten.

Maurits StoetzerMaurits Stoetzer

Wij verheugen ons ten zeerste dat we Maurits Stoetzer bereid hebben gevonden, toe te treden tot ons bestuur. Op het gebied van de Boxmeerse Historie is Maurtits geen onbekende meer, dit geldt in het bijzonder voor alle aangelegenheden betreffende de Vereniging De Metworst en het archiefonderzoek ervan. Welkom Maurits bij ons bestuur.

 Patrick Peeters

Patrick Peeters neemt binnen het bestuur voorlopig het penningmeesterschap voor zijn rekening waarvoor dank.

Henk Daanen rechts