Presentatie van het boek De Maas Frontlinie 1940 - 1945

Donderdag 21 februari 2019

Voor genodigden vindt er een bijzondere presentatie plaats.

 

Presentatie van het boek De Maas Frontlinie        1940 - 1945 op maandag 25 februari 2019, van 11.00 tot 12.30 uur, in de  Protestants kerk, Veerstraat 24, Boxmeer.

door Ing. L.A.G. van Kempen

De schrijver van het boek, Ing. L.A.G. van Kempen, is aanwezig en geeft een toelichting over het onderwerp van het boek.

Burgemeester De Koning van Gennep en burgemeester Van Soest zijn ook aanwezig en zij
nemen beiden een eerste exemplaar in ontvangst.

Een poging tot reconstructie en erkenning.

Inleiding:

10 Mei 1940:  te Boxmeer zijn 7 militairen gesneuveld, terwijl ook een schipper met zijn zoon door kogels zijn getroffen en gedood. Citaat uit Boxmeers Weekblad mei 1940.

"Op 10 mei 1940 in de vroege ochtend, werd ik , oud 11 jaar en wonende in Beugen gewekt door oorverdovende explosies, komende uit de richting van de Maas. Ik wist ,dat de eikenbomen langs de oprit van de dijk omhangen waren met blokjes dynamiet en er doorlopend een soldaat op wacht stond. Uit de richting van het veer kwam met tussenpozen veel lawaai van schieten met lichte en zwaardere wapens. Omstreeks acht uur werden er een tweetal explosies gehoord op het voetbalterrein en er bleken een tweetal kraters in de beugelbaan geslagen te zijn. Kennelijk granaatinslagen. De oorlog was uitgebroken."

"Het schip De Neeltje lag omstreeks 4.00/5.00 uur beneden de sluis in Sambeek. Dit punt wordt op de kaart aangeduid met kpl. 147. De Neeltje strandde bij kpl.150. De afstand is derhalve 3 km. Kazemat B 65 ligt ongeveer in het midden van dit maasvak. Kazemat B 65 was een zgn. flankerende kazemat; het schietgat van deze kazemat was door een zeer zwaar betonnen 4 uitsteeksel voor de vijand moeilijk te zien. Het schootsveld ( 40 graden ) lag over de rivier en over de oostelijke oever. Het zicht uit de kazemat was slecht. Een voorbijvarend schip op de rivier kon pas gezien worden als het de kazemat over een zekere afstand gepasseerd was. De Neeltje werd waargenomen voor de vijfde oversteekpoging van de vijand, welke om half tien plaats vond. Al die tijd, tussen ongeveer 5.00 uur tot even voor 9. 30 uur heeft de Neeltje over de ruim 1,5 km gevaren"

Dick Reijnen