De Metworstrennen 2021

Woensdag 10 februari 2021

"De Metworst" van 2021 kan dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de Corona pandemie.

Om u toch nog een kippenvelmoment te bezorgen kunt u genieten van:

De Metworstrennen 2020,  een video opname van onze Vereniging "De Metworst"

De Metworstrennen is een eeuwenoude paardenrace die ieder jaar op carnavalsmaandag wordt gehouden in Boxmeer.

1930

De Metworstrennen worden al meer dan 260 jaar gehouden. Sommigen menen dat de traditie misschien zelfs nog wel veel ouder is en zou voortkomen uit een oud-Germaanse vruchtbaarheidsrite. Het oudste reglement dateert uit 1740. Het doel van de vereniging staat al meteen duidelijk in het eerste artikel van dit reglement omschreven:

"Het doel der Vereeniging is, om een aloud gebruik -dat ingesteld werd door eene liefdadige dame, en dat beslaat in het wedrennen om eene metworst, de jaarlijksche belooning van een edelmoedige daad, door Boxmeersche jongeren aan bovenbedoelde dame bewezen- in onze gemeente te handhaven en in eere te houden."

Film Vereniging "De Metworst"  2020.