Info aan de leden

Donderdag 23 september 2021

"Nepomuk in de steigers".

Tot half november is de toegang tot onze Nepomukkapel geblokkeerd door reatauratiewerkzaamheden.

Geachte leden, na bijna 24 maanden, behoudens enkele digitale vergaderingen en veel emailverkeer,  hebben we eindelijk weer de euvele moed gehad om op 20 september j.l. een vergadering live te houden, weliswaar nog steeds met gepaste afstand. Wat is, en hopelijk was het,  een onzekere tijd door de Coronapandemie. Het heeft iedereen en elke instantie en vereniging enorm belast en onzeker gemaakt.

Gelukkig hebben, wat onze mooie vereniging Nepomuk betreft, slechts enkele leden hun lidmaatschap opgezegd en voelen wij ons enorm gesteund en gesterkt om weer op de oude voet verder te gaan, waarbij we ons wel bewust zijn van de nodige restricties, die zeker nog van invloed zullen zijn op het te organiseren jaarprogramma 2022, maar daar zult u ongetwijfeld begrip voor tonen.

Binnenkort krijgt u van ons bestuur een brief in de bus met daarin een uitgebreide info en stand van zaken. Op 18 oktober komt het bestuur weer bij elkaar om het activiteitenprogramma 2022 vast te stellen. 

Inmiddels is het activiteitenprogramma 2022 klaar.

Dit programma zal u in januari toegestuurd worden per email.

Met een vriendelijke groet, Dick Reijnen, secretaris, namens het bestuur.