Bezoek Klooster St. Agatha

Dinsdag 17 maart 2015

In het oudste klooster van Nederland, het kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. De Nederlandse kloostergemeenschappen brengen hier gezamenlijk hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland.

Zij hebben door de eeuwen heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de samenleving. Kloosterlingen waren werkzaam in scholen, armenzorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, ouderenzorg, parochies en verenigingen. Zo stonden ze aan de wieg van maatschappelijke voorzieningen die nu als vanzelfsprekend worden beschouwd. Hun erfgoed getuigt van hun leefwijze en van hun activiteiten.

34 leden van onze vereniging togen om 19.00 uur naar het Klooster in St Agatha om er een bezoek te brengen aan de bibliotheek en aan het archiefdepot. Daarna werd door Marga Arendsen een presentatie gegeven over Kloosters in Oost-Brabant.

Na een hartelijke ontvangst werde de groep in tweeën gesplitst voor de rondleiding.

In de refter werd de verzameling kostbare stukken bewonderd. In de studiezaal kreeg men de alleroudste boeken en documenten onder ogen waarover Otto S. Lankhorst, bibliothecaris/hoofd selectie en ontsluiting met veel passie vertelde. In het archiefdepot vertelde archivaris Chris Dols over hoe het archief beheerd werd en hoe de documentatie ervan in elkaar stak.

Om 20.00 uur was het tijd voor een kopje koffie/thee en daarna werd door directeur Marga Arendsen een prachtige presentatie gegeven over de kloosters en het kloosterleven in Oost-Brabant. Na afloop werd met nog in de gelegenheid gesteld wat boekjes en folders aan de schaffen.