Belangrijke brief van het bestuur van Nepomuk

Zondag 15 november 2020

 

Belangrijke info voor onze leden

maar uiteraard ook ter info voor iedereen die Nepomuk een warm hart toedraagt

Intussen hebben 60 leden hun emailadres doorgegeven op: reijnen-oonk@hetnet.nl  wij wachten op meer adressen van onze leden, waarvoor dank.

Ook spreken wij onze dank uit naar alle leden die een vrijwillige bijdrage voor het jaar 2021 aan Nepomuk hebben overgemaakt, welke geheel ten goede komt aan onze mooie Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Beste leden,

toen wij eerder dit jaar besloten om, voorlopig, de activiteiten van onze vereniging niet door te laten gaan als gevolg van de Corona-dreiging, konden wij niet vermoeden dat 2020 als een ‘verloren’ verenigingsjaar in de boeken zou gaan.

Met een mooi samengesteld jaarprogramma zagen wij de jaarvergadering met plezier tegemoet. Mede ook omdat wij terug konden kijken op een zeer geslaagd 2019. Maar het liep allemaal anders. Want u heeft dit jaar tot op heden geen plezier kunnen beleven aan activiteiten van onze vereniging.

Dat spijt ons zeer, alhoewel we er zeker van zijn dat u daar begrip voor zult hebben. Gelet op het feit dat een groot deel van onze leden tot een voor Corona kwetsbare groep behoort, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Helaas hebben wij allen geen inzicht hoe lang het allemaal nog gaat duren en hoe 2021 zal verlopen. Ondertussen zullen wij ervoor moeten zorgen dat wij als vereniging vitaal blijven. Dat betekent dat onze website onderhouden moet worden en voorzien van nieuwe content. De waarde van onze online activiteiten is nu groter dan ooit...

Ook moeten we onze vaste kosten betalen, de kapel en het archief onderhouden, en ons blijven inspannen om cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan. Uw lidmaatschap en (financiële) steun voor Nepomuk blijft, juist nu, zeer waardevol. Dat is zelfs van vitaal belang voor het voortbestaan van onze vereniging. We denken dat uw contributie van, omgerekend € 1,- per maand (...) voor de meesten van u geen al te grote belemmering vormt.

Tóch menen wij dat we voor het nieuwe verenigingsjaar de contributie-betaling anders moeten benaderen. Het is immers ongewis hoe de activiteiten voor het nieuwe jaar kunnen worden vormgegeven.

Daarom heeft het bestuur besloten om voor 2021 géén contributie te heffen.

Als u in plaats daarvan onze vereniging echter met een vrijwillige bijdrage zou willen steunen, dan zouden wij dat zeer waarderen. Op die manier zorgt u mede voor de continuïteit van “Nepomuk”. We laten de hoogte van deze bijdrage helemaal aan u over. Mocht u geen bijdrage overmaken, dan bent u daar natuurlijk vrij in.

Maar uiteraard stellen wij een financiële ondersteuning ten zeerste op prijs. We hopen dat wij met deze benadering recht doen aan de gevolgen die de Corona-crisis voor de activiteiten van onze vereniging heeft.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U ?

1- u maakt uw vrijwillige bijdrage over NL36 RABO 0140076913 tnv Hist. Ver. Nepomuk ovv ‘bijdrage 2021’. U bepaalt zelf de hoogte hiervan.

2 - u mag uw vrijwillige bijdrage ook afgeven, in een enveloppe voorzien van uw naam, bij onze secretaris Dick Reijnen, De Kanarie 39 Boxmeer

3 - u besluit géén vrijwillige bijdrage te leveren. De keuze die u maakt heeft géén gevolgen voor uw gewaardeerde lidmaatschap van Nepomuk!

Ten slotte willen wij u een goede gezondheid toewensen, en hopen dat wij u spoedig weer in verenigingsverband weer mogen ontmoeten,

Bestuur Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer 15 november  2020