Expositie in het Gemeentehuis Boxmeer

Zaterdag 31 december 2016

Er is de laatste jaren in toenemende mate belangstelling voor het omvangrijke werk van Boxmeerse edelsmeden uit de 18e en 19e eeuw.

Nepomuk wijdde er in de jaren 90 zelfs een uitstekend bezochte overzichtstentoonstelling aan. Herman Jan van Cuijk, die hieraan meewerkte, verrichtte uitgebreid onderzoek naar de handel en wandel van deze ambachtslieden. Hij kwam daarbij veel te weten over het gebruik van meestertekens, de verschillende Boxmeerse 'stadskeuren' en de typologie van het werk. Intussen is hij een expert op dit gebied.

2016 was een bijzonder jaar voor de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer.

Bijzonder omdat in dat jaar 2 unieke zilverstukken werden opgespoord.

Het betreft de JAD uit de voormalige synagoge in Boxmeer en een ZILVEREN INKTSTEL van Boxmeerse makelij.

Beide unieke voorwerpen zijn voorlopig te zien in de hal van het Gemeentehuis van Boxmeer.

Ze zijn op een prachtige wijze tentoongesteld met tekst en uitleg.