Een woord van dank

Maandag 08 mei 2017

Op 26 april j.l. werd ik tot mijn grote verrassing vereerd met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ik mag u zeggen dat ik bijzonder trots en blij ben met deze waardering voor het werk waar onze vereniging voor staat. Uit de talloze reacties die ik vanaf dat moment mocht ontvangen concludeer ik dat we met Nepomuk het Boxmeerse historische erfgoed 'onder de mensen' hebben gebracht, en dat ik samen met ons geweldige bestuur daar een mooie bijdrage aan heb mogen leveren de afgelopen 31 jaar... 

Ik wil ook ons lid Jan Nillessen feliciteren met het lintje dat hij op diezelfde ochtend in ontvangst mocht nemen: Nepomuk was goed vertegenwoordigd!

Op deze plaats wil ik iedereen die zich heeft ingespannen om deze onderscheiding en benoeming mogelijk te maken uit de grond van mijn hart heel erg bedanken. Ook voor de mooie en vriendelijke woorden op straat, per mail, social media, kaart of brief hebben mij en mijn gezin bijzonder blij gemaakt en diep geraakt...

Ik wil ook het bestuur van onze mooie vereniging danken voor de 'slinkse' wijze waarop de plannen gesmeed én geheim gehouden werden, in het bijzonder wil ik Dick Reijnen dankzeggen voor de grote inspanningen die hij daarvoor geleverd heeft nadat ik werd voorgedragen.

 

Hartelijk dank van een geëmotioneerde en blije voorzitter:

Dick Jetten