Overlijden van ons Erelid Henk Daanen

Zaterdag 27 augustus 2022

Geachte Leden, wij willen u graag op deze wijze laten weten dat ons lid, oud bestuurslid en erelid Henk Daanen is overleden. Henk woonde in de Weijerstate te Boxmeer samen met zijn vrouw Ria. Hij is daar enkele jaren geleden vanuit zijn huis in Sambeek naar toe verhuisd. 

Zijn grote passie was het verzamelen van oude ansichten van Boxmeer en omstreken.

Henk is van grote betekenis geweest voor onze historische vereniging Nepomuk Boxmeer als lid, bestuurslid maar ook als grote animator van 25 jaar tentoonstellingen in de Nepomukkapel tijdens het jaarlijkse Vaart-Weekend. 

Wij zijn hem daarvoor eeuwig dankbaar.

Wij wensen Ria en de familie van Henk heel veel sterkte toe.

Het bestuur.