Theatershow “Ons Boksmèèr” zondag 22 mei 2022

Donderdag 14 april 2022

Theatershow met de titel “Ons Boksmèèr”.

Hotel Riche – zondag 22 mei 2022

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Boxmeer heeft Boxmerenaar Jan Peters een theatershow geschreven, geproduceerd en geregisseerd. In verband met de coronapandemie is het KBO-jubileum al tweemaal uitgesteld. De show wordt nu op zondag 1 mei opgevoerd, exclusief voor de leden van de KBO Boxmeer. Toegangskaarten hiervoor zijn alleen te verkrijgen via de organisatie van de KBO.

Om ook anderen in de gelegenheid te stellen te genieten van deze culturele festiviteit wordt de uitvoering  nogmaals opgevoerd op zondag 22 mei 2022

Voorverkoop van deze entreekaarten is op zaterdag 30 april 2022 van 10:00 uur tot 12:00 uur in “De Babbel” bij Hotel Riche.     

Daarna zijn de kaarten nog te verkrijgen bij de receptie van Hotel Riche te Boxmeer.

Entreeprijs € 15,00.

Aanvang voorstelling 14:00 uur (zaal open 13:30 uur).

De capaciteit van de zaal is 300 zitplaatsen en uiteraard    

Vol=Vol

U moet er snel bij zijn ! Na afloop gezellige after party in de foyer.

Auteur Jan Peters is zeker geen onbekende op het gebied van toneel, musical en theaterevenementen. Naast vele andere producties was hij ook verantwoordelijk voor de grote openluchttheater-spektakels in het weiland van de zusters van Julie Postel voor het Kasteel te Boxmeer.

In 2006 was dat het muzikale verhaal van Jan Boc van Meere “Alles is Niets, Niets is

Alles” en in 2013 een musical over de grote gebeurtenissen in de geschiedenis van Boxmeer met de titel “Boxmeer (her)leeft”.

Ook nu weer is het Jan gelukt met enthousiaste Boxmeerse artiesten én live muziek van orkest De Joekels(o.l.v. Michel v.d.Berg)  een levendige en  luchtige  productie op de planken te brengen onder de veelzeggende naam

“Ons Boksmèèr”.

Op het podium van de grote zaal van Riche zal een heuse bruine kroeg als toneeldecor verschijnen. In dit gezellige café met de naam “Bruintje Beer” ontmoeten we uiteenlopende (vaste) gasten, die vooral met elkaar discussiëren én zingen over het wel en wee van Boxmeer. Dit alles resulteert in een show waarin cabaret, toneel, zang, live muziek, pantomime, dichtkunst en magie “samensmelten” tot een prachtig cultureel evenement. De rode draad is zeker Boxmeer van vroeger en nu ! Via het dialect, maar ook via herkenbare Boxmeerse mensen, gebeurtenissen en situaties zal de toeschouwer betrokken worden en blijven bij deze sprankelende voorstelling.

 Er is flink gerepeteerd voor de theatershow  “Ons Boksmèèr”