Unieke foto's gevonden van de Carnavalsoptocht 1952 Boxmeer met de Vereniging De Metworst voorop.

Zondag 05 februari 2017

Wij handhaven het recht onzer vaderen,

'Instelling der Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer', De Metworst:

De Metworstrennen is een eeuwenoude paardenrace die ieder jaar op carnavalsmaandag in Boxmeer wordt gehouden. Sommigen menen zelfs dat de traditie nog zou voortkomen uit een oud-Germaans vruchtbaarheidsritueel. In vroegere tijden werden door jonge vrijgezelle ruiters door middel van het rijden door de velden van de Goden gepoogd de vruchtbaarheid voor het komende jaar te verkrijgen. Deze vruchtbaarheidsritten werden gehouden in het begin van de vastentijd (Carnaval). Daardoor kreeg de Metworst later affiniteit met de Carnaval

In een oud familiealbum vond ik een aantal bijzondere foto's van de Carnavalsoptocht van 25 februari 1952 te Boxmeer.

De 'Instelling der Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer' De Metworst, nam uiteraard deel aan deze optocht.

Het is een unieke foto met voorop Jan Verdijk die in 1949, 1950, 1952 koning van de Metworst was.

Ook is deze foto actueel omdat momenteel het huis van de familie Verdijk aan de Burg. Verkuijlstraat afgebroken wordt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Voor een overzicht van alle koningen van de Metworst surf naar de website.

Info website van de Vereniging De Metworst:  http://www.metworst.nl/geschiedenis/

---------------------------------------------------------

Historie Carnavalsvereniging De Geitenbok

Kort na de Tweede Wereldoorlog vond men dat in het schone Boxmeerwel eens wat meer actie mocht komen. Ben Groenewoud was het die Boxmeer Vooruit van de grond tilde. Punten waarop Boxmeer Vooruit zich concentreerde waren de Vaart, het Openluchttheater, een gemengd koor en de Vastenavondviering. Hoewel Boxmeer een oeroude Vastenavond-traditie bezat in de vorm van het metworstrennen, vond men dat die moest worden omgezet in een carnavalsfeest voor iedereen in Boxmeer en wijde omgeving. Er kwam een heuse Raad van Elf in 1946 met Prins Toon Bock I (Toon van der Sterren). Enkele raadsleden waren o.a.: Math Berbers, Gerrit Vrenken, Harrietje Peters, Wieleke Lamée, Jan Waarma en Joost Panken. Jaren daarna was het vallen en opstaan met het carnavalsgebeuren. Piet Lemmens richtte in 1952 een soort carnavalscomité, met de naam "De Smèèrbokse" op.

Bekijk de unieke foto, niet eerder vertoond.