RAPPORT OPGRAVING STERCKWIJCK

Vrijdag 12 februari 2016

Al 4500 jaar leven er mensen in Sterckwijck!

ADC ArcheoProjecten heeft in opdracht van de gemeente Boxmeer een opgraving uitgevoerd in Sterckwijck. Na inventariserend onderzoek bleek namelijk dat hier archeologische resten liggen. Deze resten zijn opgegraven, voordat ondermeer het Maasziekenhuis is gebouwd en alle infrastructuur is aangelegd. Dat is wettelijk verplicht. Door het archeologisch onderzoek weten we dat er ongeveer 4.500 jaar mensen hebben gewoond en geleefd. Dat hier in zo veel aaneengesloten periodes mensen hebben gewoond is uniek!

Veel boerderijen, erven, waterputten zijn gevonden. De oudste bewoningssporen zijn van het Laat-Neolithicum (Jonge Steentijd). Dat was van 2850 tot 2500 voor Christus. In de verschillende decennia zijn hier ook mensen begraven en gecremeerd. In totaal zijn tijdens het veldwerk 468 crematiegraven, 28 grafstructuren en 13 inhumatiegraven (begravingen) geïdentificeerd. Deze graven stammen uit de periode tussen de Midden-Bronstijd (1800 tot 1100 voor Chr.) en Laat-Romeinse Tijd (270 tot 450 na Chr.). De graven laten hiermee bijna 2000 jaar aan veranderende grafrituelen zien.

Ook zijn er veel aardewerk, fragmenten metaal, natuursteen en andere resten gevonden. In totaal zijn bijvoorbeeld 63.730 scherven aardewerk uit alle perioden gevonden in kuilen en waterputten. Het gaat vooral om potten en schalen. Maar ook een stukje speelgoed, mogelijk uit de Bronstijd. De metalen vondsten zijn ondermeer mantelspelden, beslagstukken, werktuigen zoals messen, paardentuig en munten. Natuursteen werd gebruikt voor maalstenen, slijpgereedschap en bouwmateriaal.

Het rapport van de opgraving kun je hieronder downloaden. Ook kun je op 3D panorama's zien hoe Sterckwijck er vroeger uit zag in verschillende periodes. Door de opgraving weten we vanalles over de boerderijtypes, beplanting, kleding en dieren van toen. Dit kun je ook op je smartphone of tablet (met internetverbinding) zien als je in Sterckwijck zelf bent. Ga dan naast de rotonde tussen het Maasziekenhuis en de Rabobank staan en draai rond om de panorama’s te bekijken!

Op de site van HistoryBox Boxmeer; https://boxmeer.historybox.nl/opgraving-sterckwijck/ kunt u het lijvige verslag downloaden.

Dick Reijnen