Vliegtuigcrashes en noodlandingen in de gemeente Boxmeer

Maandag 06 maart 2017

Vliegtuigcrashes en noodlandingen in de gemeente Boxmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een projectgroep doet onderzoek naar vliegtuigcrashes en noodlandingen in de gemeente Boxmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog en legt momenteel de laatste hand aan een boek over 25 crashes en noodlandingen in de periode 1940/45. De regio Boxmeer vormde de aanvliegroute vanuit Engeland naar het Ruhrgebied, dus er is relatief veel gebeurd.

Ruud Wildekamp is de de schrijver van het uit te geven boekwerk over Boxmeer. Wildekamp schreef eerder boeken over crashes in Sint Anthonis en Venray en beschikt over een heleboel informatie over vliegtuigongelukken in Oost-Brabant tussen 1939 en 1945.

De aanwezige expertise bij de werkgroep is  zeer groot. Tonnie Ebben eigenaar van het keldermuseum 'Van Postzegel tot Tank' in Groeningen en twee zogeheten Plane Hunters maken deel uit van de werkgroep. Aan de hand van rapportages, aangiftebrieven, dagboeken, getuigenverklaringen, archieven, databases, zowel in Nederland als in Engeland en interviews volgt veldonderzoek om het verhaal compleet te maken.

Zowel  Geallieerde en Duitsers crashes  worden onderzocht. Men onderzoekt alles; "Oude sentimenten tellen voor ons niet mee", verduidelijkt Leo Janssen van de projectgroep. "Er is veel informatie voorhanden, maar getuigenissen of het verhaal achter de crash of noodlanding ontbreken vaak. Die verhalen worden door ons nagetrokken en door Ruud opgeschreven, terwijl de 'plane hunters' op de genoemde locaties gaan graven na toestemming gevraagd te hebben bij de grondeigenaren.. Aan de hand van vondsten krijgen we vaak ook bevestiging van het type vliegtuig dat er is neergestort." ook wordt er gebruikt gemaak van reeds gedane vondsten van zoekers met een detector. Zij kunnen ook veel informatie verschaffen, die van groot belang kan zijn.

De projectgroep heeft feitelijk twee doelstellingen: het verzamelen van informatie en vooral het delen van informatie. Er wordt gewerkt aan een boekwerk (met kaarten en foto's), er komt tenminste één informatiebord (in Groeningen) met daarop informatie over de crash(es) en rond de boekpresentatie medio mei zullen ook lezingen en een tentoonstelling worden gehouden aldus Joop Hendrix, lid van de planehunters. De verhalen achter de crashes zijn volgens Wildekamp de moeite waard.

 Bij de Veerstraat is een B17 neergestort, waarbij ook een bemanningslid omkwam. Dick Reijnen vond begin jaren 90 de resten van dit vliegtuig en daarmee ook de juiste plek van de crash.

Martien van Sleeuwen heeft alle info van deze crash uitgezocht en Dick Reijnen heeft er een powerpointpresentie over gemaakt.

Het is ook bekend geworden, mede dankzij onderzoek van Guido Siebers uit Boxmeer dat er een vuurgevecht tussen de Canadezen en de Duitsers, heeft plaatsgevonden waarbij twee Canadezen gevangen genomen werden. De gevechten die volgden, leidden uiteindelijk tot het het verdwijnen van het laatste Duitse brughoofd aan deze kant van de Maas. Bij Halfweg in Boxmeer was vroeger een tijdelijk vliegveld, dat diende als reservevliegveld voor Volkel.

Op maandag 22 mei zal het  boekwerk gepresenteerd worden in de Foyer van Hotel Riche in Boxmeer. Het programma op deze avond zal t.z.t. bekend gemaakt worden.

Voordat het zover is zal er uitvoerig verslag van gedaan worden in de media.

https://www.facebook.com/luchtoorlogboxmeer4045

Onder: foto van de resultaten van een onderzoek in Utrecht.