Titus Brandsma heilig verklaard

Zondag 15 mei 2022

Op het Sint Pietersplein in Rome is vandaag Titus Brandsma heilig verklaard. Dat gebeurde door Paus Franciscus tijdens een heilige mis in de buitenlucht. Titus Brandsma heeft een belangrijk deel van zijn leven in Brabant gewoond. Hij wordt over de heel wereld aanbeden.

Brandsma is heilig verklaard omdat hij zich in de Tweede Wereldoorlog uitsprak tegen het fascisme en nationaal socialisme. Hij weigerde Joodse kinderen van school te sturen, probeerde kranten zover te krijgen dat ze geen nazi-teksten afdrukten en was zijn hele leven een pleitbezorger van het vrije woord in de journalistiek.

Ook maakte hij zich sterk voor goed onderwijs. Nog steeds bestaat de school die Titus Brandsma mede heeft opgericht.

De Paus noemde de naam van Titus Brandsma in een rij van negen andere katholieken die op het zelfde moment heilig verklaard zijn. "Ik schrijf hen bij in het boek der heiligen", zo verklaarde de paus. Later werden er ook relikwiën van Titus bijgezet. Een stukje stof van een habijt van Titus en as van overledenen uit Dachau, waar Titus ook gecremeerd is. Daarmee was de heiligverklaring een feit.

De heiligverklaring bracht duizenden mensen op de been, waaronder ook tientallen Brabantse pelgrims. Ook zijn bij de heiligverklaring de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra aanwezig en bisschop De Korte van het Bisdom Den Bosch, net als de burgemeester van Oss waar Brandsma ereburger is.

De heiligverklaring gebeurde zoals gebruikelijk buiten, in de volle zon op het plein voor de Sint Pieterbasiliek. Daar hangt ook van elke heilige een grote banier met zijn afbeelding. Het plein is versierd met Nederlandse bloemen voor deze gelegenheid. In de mis die na de heiligverklaring begon, speelde ook zuster Hettie Berflo uit het klooster van Boxmeer een rol.

Klooster in Boxmeer
Titus Brandsma werd in 1881 in Bolsward, Friesland geboren als Anno Sjoerd Brandsma. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar het zuiden om een priesteropleiding te volgen in Brabant.

Foto: als 17 jarige kwam in 1900 Titus naar het Carmelklooster in Boxmeer

Hij volgde het gymnasium in Megen, trad in als Karmeliet in het klooster in Boxmeer, werd in de Sint Jan in Den Bosch als priester gewijd en gaf in het klooster in Oss les in onder andere filosofie.

Vermoord in Dachau
In 1942 werd Titus door de nazi’s opgepakt in Nijmegen en vermoord in concentratiekamp Dachau.

Voor een heiligverklaring is volgens de katholieke kerk ook een wonder nodig. Dat kwam van de Amerikaanse priester Michael Driscoll. Hij genas van een agressieve vorm van huidkanker, omdat hij en vele anderen veelvuldig op voorspraak van Titus Brandsma hebben gebeden.

Driscoll werd achttien jaar geleden ziek maar is zondag, gezond en wel op 80-jarige leeftijd in Rome aanwezig bij de heiligverklaring.

Geschreven door Agnes van der Straaten