Opzienbarende vondst

Vrijdag 27 februari 2015

Opnieuw is een stukje geschiedenis van het Boxmeerse kasteel ontrafeld.

Lange tijd was het kasteel in gebruik als ziekenhuis, zo ook in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Toen Boxmeer vanaf september 1944 frontgebied werd, ten tijde van de Operatie Market Garden, kwam het kasteel in de vuurrlinie te liggen. Met name de oostzijde van het bouwwerk werd zwaar getroffen en had enkele granaat-inslagen te verduren. Daarbij ging een deel van het  unieke 17e eeuwse plafond van de grote zaal verloren. Ook de vertrekken op de benedenverdieping liepen grote schade op.