Interview met In Brabant

Vrijdag 16 januari 2015

Gisteren heeft het dagelijks bestuur van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer een interview gehad in de Nepomukkapel met de redactieraad van het tijdschrift In Brabant over onze vereniging Nepomuk. In maart wordt het  artikel in het tijdschrift geplaatst. Alle 210 leden van onze vereniging krijgen een exemplaar van dit maandnummer thuisbezorgd.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst werd er een interview afgenomen door TV Land van Cuijk. Voorzitter Dick Jetten vertelde over de nieuwe webstite en de geschiedenisonlineprijs. Maandag 19 januari en dinsdag 20 januari wordt dit uitgezonden op TV Land van Cuijk.

In Brabant

In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed is een modern vormgegeven magazine over het erfgoed van de provincie Noord-Brabant.

Het tijdschrift wil de Brabanders meer in contact brengen met hun geschiedenis, hun monumenten, hun landschap, hun gewoonten, hun gebruiken, hun taal en hun leefomgeving, oftewel alles wat tot het Brabantse erfgoed behoort. Deze landstreek heeft haar inwoners namelijk veel te bieden.

In Brabant presenteert dit erfgoed in nieuwsberichten, achtergronden en inhoudelijke artikelen, maar ook in prikkelende elementen zoals columns en cartoons. In Brabant richt zich hierbij op de wetenschapper én de liefhebber.

Qua inhoud en vormgeving wil In Brabant de prachtige, interessante en opzienbarende kanten van het Brabantse erfgoed tonen op een wijze die beeldenpracht koppelt aan inhoudelijke verdieping, zonder hierbij afbreuk te doen aan de afzonderlijke kwaliteiten van beide.

Bij het verschijnen van elke nieuwe editie van In Brabant, zal op Thuis in Brabant een digitale versie van het geannoteerde hoofdartikel geplaatst worden.

In Brabant is een gezamenlijke uitgave van de stichting Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant en de stichting Erfgoed Brabant.

Video interview, met dank aan TV Land van Cuijk