Nationale Archeologiedagen in het museum gemeente Boxmeer

Dinsdag 04 oktober 2016

Het Museum Gemeente Boxmeer en de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer kregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming om een opgraving in Oeffelt te realiseren. Zij kregen hulp van het Meldpunt Archeologie in Den Bosch en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) Amersfoort en van de leden van de archeologische werkgroep Cuijk (WAC). De opgraving nam een week in beslag. De resultaten zijn te zien in het Museum Gemeente Boxmeer tijdens de:

Nationale Archeologiedagen in het museum gemeente Boxmeer

op 14, 15 en 16 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het museum is gevestigd in het souterrain van het Kasteel van Julie Postel te Boxmeer.

Veel van ons verre verleden ligt verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. De Nationale Archeologiedagen brengen dat verleden tot leven. Een unieke gelegenheid om te zien wat er in de bodem zit en zat in de Gemeente Boxmeer.

Stap het weekend van 14, 15 en 16 oktober in de wondere wereld van de archeologie. Kom zien, horen en  ontdekken.  Kom ook! Must have seen.

Bijzondere tentoonstelling Michelsbergcultuur

Vorig jaar zijn in een van de kerkdorpen van de gemeente Boxmeer, het aan de Maas gelegen Oeffelt, sporen gevonden van de eerste vaste nederzetting in de gemeente: Michelsbergcultuur (4200-3400 v.Chr.). Deze neolithische cultuur representeert de overgang van jagers en verzamelaars naar landbouwers op een vaste verblijfplaats met woningen.

De vondsten bestaan uit voornamelijk vuurstenen werktuigen en het vroegste aardewerk, waaronder een bijzondere urn, vermoedelijk als bouwoffer bedoeld. Dit type urn is niet eerder in Nederland gevonden.

Deze prachtige schabber behoort tot een van de bijzondere vondsten in het museum.

http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/oudste-nederzetting-in-boxmeer/

Lees het artikel in het Boxmeers Weekblad van 4 oktober 2016