Dien Cornelissen

Dien Cornelissen 


Dien Cornelissen, geboren 8 mei 1924 in Oploo, al zeer lang woonachtig en actief in Boxmeer) heeft politiek en bestuurlijk duidelijk haar sporen verdiend en is daarvoor al diverse malen onderscheiden, zelfs twee maal koninklijk. Zij is een graag geziene persoon in Boxmeer en wordt met name gewaardeerd voor haar persoonlijkheid in relatie tot de positie(s) die zij bekleedde. Wat haar kenmerkt is dat ze makkelijk "aanspreekbaar" is en oog en oor heeft voor haar medemens. Dien heeft haar naam vele malen verbonden aan initiatieven van verenigingen en instellingen om "gesloten deuren te kunnen openen", ook voor Boxmeerse instellingen. Haar verdiensten en activiteiten heeft zij niet alleen in het belang van Boxmeer gedaan, maar zeker ook voor het algemeen belang, zowel landelijk als internationaal.  
Veel functies op maatschappelijk en politiek gebied, lokaal, provinciaal en landelijk functies. Ridder in de orde van de Nederlandese Leeuw Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.