Kasteel 't Juffere of Oploo

Kasteel 't Juffere of Oploo

Tekening Jan de Beijer: Kasteel 't Juffere bij oploo, 1743

In Oploo stond ooit een aardig kasteeltje met de latere naam 't Juffere.

Het huis zou deze naam gekregen hebben, omdat het vaak op vrouwelijke erfgenamen was vererfd. Een andere uitleg zegt dat de naam afkomstig is van de laatste bewoners in de achttiende eeuw. Dat waren drie dames, een moeder en twee dochters, die bekend stonden als de drie Juffers van Oploo. Dat zou betekenen dat het huis vroeger Oploo heette.

Die drie dames waren vrouwe Lucretia van der Noot, die vrijvrouwe was van Heumen en Oploo, en haar dochters Amelia en Lucretia.

Oploo

Het oorspronkelijke kasteel heette dus Oploo. Het is niet identiek met Beekestein/Hakendonk, zoals de tentoonstellingscatalogus 'Kastelen in Brabant, van burcht tot landhuis' uit 1982 op pagina 154 suggereert. Oploo werd vermoedelijk gesticht door Gerrit de Vette omstreeks 1400. Het dorp is ontstaan rond het gestichte kasteel.

Heerlijkheid

In de zeventiende eeuw kwam het huis in het bezit van de familie Van Steenhuis, die het kasteel als jachtslot gebruikten. Zij woonden er dus niet permanent, maar hielden het Oploo tot het midden van de achttiende eeuw in eigendom.
Volgens Van der Aa (in zijn Aardrijkskundig woordenboek) stond 't Juffere in de heerlijkheid Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker. Het was deze heerlijkheid, die in 1778 werd gekocht door stadhouder Willem V. De heerlijkheid had een oppervlakte van meer dan 3700 bunder. De grootte van een bunder verschilde per streek, maar was nagenoeg 10.000 vierkante meter of wat kleiner, dus min of meer gelijk aan een hectare.

Graven van Weelderen

De vorige eigenaars waren, althans volgens Schellart, de graven van Weelderen. Het huis was al geruime tijd niet meer bewoond en de Oranjes hadden er geen behoefte aan om het huis te betrekken. Het bleef dus leegstaan en het verval zette in. Langzaamaan werd het gesloopt tot er omstreeks 1800 niets meer van over was.

Monument

Lange tijd was het enige restant van het kasteel 't Juffere een boerderij, die in het dorp 't Kasteeltje wordt genoemd. De boerderij stond langs de weg naar Sint Anthonis, de gemeente waarvan Oploo deel uitmaakt. Tegenwoordig staan er aan de straat, die Kasteelgracht heet, een aantal bejaardenwoningen, maar de gracht is er nog. Er is een klein parkje aangelegd, waarin met hagen het vroegere kasteeltje wordt aangegeven.
In het parkje staat een beeldengroep van drie dames, die de herinnering moeten oproepen aan de 'jufferen', die in het verleden het kasteel hebben bewoond en naar wie het kasteel Oploo toen werd vernoemd.

Glorietijd

In 1969 werd er een onderzoek ingesteld naar het huis. Het was omgracht en had een onregelmatige grondslag. Er heeft in 1991 ook nog een grondonderzoek plaatsgevonden. Op de tekening van Jan de Beijer uit 1743 is het huis in zijn glorietijd te zien.