Sambeeks Heem

Al sinds de oprichting in 1984 onderzoekt de stichting Sambeeks Heem de historie van het in het uiterste oosten van Noord-Brabant gelegen dorp Sambeek en publiceert daar ook over. 
 De naam van het minstens duizend jaar oude dorp Sambeek is een verbastering van Zandbeek - een ondiep beekje met een zandige bodem dat indertijd overtollig water vanuit de Peel naar de Maas afvoerde. 

Veel over de geschiedenis van Sambeek is gepubliceerd in de zogeheten Duvelsklökskes, boekwerkjes over tal van facetten uit de historie van het dorp. Ook verschenen er enkele andere uitgaven. Het onderzoek naar de historie van Sambeek wordt nog steeds voortgezet. Daarbij komen voortdurend nieuwe feiten boven tafel.
 
Daarnaast wil Sambeeks Heem mensen met vragen over de lange geschiedenis van het dorp en over zijn inwoners zo veel mogelijk ter zijde staan. Vaak betreft het inlichtingen over voorouders en de historie van een gebouw of perceel. 

http://www.sambeeksheem.nl/