Kastelendag 2015
Kastelendag 2015

Kastelendag 2015

Het Kasteelmuseum van Julie Postel heeft evenals het Museum Gemeente Boxmeer een metamorfose ondergaan.

Op 2de Pinksterdag 25 mei 2015, tijdens de traditonele kastelendag, werden beide musea gepresenteerd aan de Boxmeerse bevolking.  Na toespraken van Zr. Annelies Roelandt moeder overste Julie Postel, Rutger van Basten Batenburg, directeur Erfgoedinstellingen Julie Postel en burgemeester Karel van Soest in de mooie authentieke hal van het Kasteel togen de genodigden om 13.00 uur onder begeleiding van de harmonie van Boxmeer naar de oprijlaan, waar het bord bij de brug met de tekst De Meer, onthuld werd.

Daarna kreeg men de gelegenheid om beide musea te bezichten. Ook waren er diverse rondleidingen en activiteiten op het terrein.

In de Nepomukkapel, de hofkapel van het Kasteel was door de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer een boekenverkoop georganiseerd. Familie De Roover van het antiquariaat De Vrije Heelijkheid Boxmeer verzorgde het geheel.

Het kasteelmuseum van de Zusters van Julie Postel geeft een overzicht weer van de orde van Julie Postel gerelateerd aan hun historisch onderkomen het Kasteel van Boxmeer. Duidelijk komen in het museum de intenties naar voren van de zusters van Julie Postel die hun gedachtegoed met hart en ziel uitdragen. Zij waren het ook die in de 19de eeuw in Boxmeer een klein ziekenhuis startten in een woning aan de van Coothstraat te Boxmeer hetgeen uiteindelijk is uitgegroeid tot het H. Hart ziekenhuis, het Maasziekenhuis op de Warande en het Maasziekenhuis Pantein op Sterckwijck. De zusters van Julie Postel namen in 1896 het kasteel Boxmeer in gebruik als ziekenhuis en later als verpleeghuis. Voor iedereen wel bekend, het verpleeghuis Madeleine genoemd naar de kloosternaam van Julie Postel, Marie Madeleine. Door zorg voor de zieken zetten de zusters zich onbaatzuchtig in voor hun medemens in nood. Ook nu zetten zij dit voort in de vorm van een zorgcentrum en verpleeghuis St. Anna waar het voor de bewoners goed toeven is. Het is ook een moederhuis geworden voor alle zusters van de orde van Julie Postel. Verpleeghuis Madeleine is ondergebracht in een mooi gebouw aan de Beugenseweg te Boxmeer.

Ook het Museum Gemeente Boxmeer kreeg veel aandacht. Dit museum heeft een ware gedaanteverandering ondergaan. Veel belangstelling trok de jongste vondst in de vitrine acheologie van de Steentijd. Hier kan men de spectaculaire ontdekking, gedaan door Ron Fierst en Dick Reijnen in de zomer van 2014, bewonderen. Het betreft een nederzetting uit de Michelsbergcultuur die gedateerd wordt tussen 4200 en 3400 voor Christus. Veel voorwerpen uit die cultuur zijn gevonden, o.a. aardewerk, gebruiksvoorwerpen van vuursteen, kookstenen, kwarts, slijpstenen en maalstenen samen met veel paalsporen en kuilen. Deze sporen zijn allemaal ingemeten na archeologisch onderzoek door de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer in samenwerking met WAC Cuijk. Dit onderzoek zal uitwijzen in hoeverre er huisplattegronden te voorschijn zijn gekomen. Topstuk is een mooie urn, die als huisoffer onder de de ingang van een huis in de grond was gegraven, dit om de goden gunstig te stemmen. Volgende week zullen de opgravingen weer starten, waarna het onderzoek afgesloten wordt. Er verschijnt ook een rapportage van deze opgraving.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag, waar de 600 bezoekers genoten hebben van een goed georganiseerde dag met dank aan alle vrijwilligers die aan deze dag meegewerkt hebben. Zij werden tijdens de toespraak op het bordes ook nog even in het zonnetje gezet.

Opmerkelijk was het feit dat er veel ouders met kinderen deelnamen aan deze historische dag. Het is belangrijk dat onze jeugd opgevoed wordt met een historisch besef. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en wij kunnen dit uitdragen.