Lijst met telefoonaansluitingen en nummers in 1915

In 1915 waren er in Nederland 75.000 abonnees op het net aangesloten. De Naamlijst voor den Telefoondienst stond in een boek van 754 pagina's. Voor elke telefoonaansluiting moest een apart kabelpaar naar de centrale gelegd worden. Voor interlokale gesprekken was het aantal verbindingen beperkt tot het aantal aderparen dat tussen twee centrales lag. Het tot stand brengen van een verbinding gebeurde met de hand. Op sommige plaatsen heeft dit tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw geduurd. Er werd naar een telefooncentrale gebeld, waar een telefonist(e) met de hand de verbinding tot stand bracht.

Overgang naar automatische centrale.

Hierna deed de elektromechanische schakelaar (ook kiezer genoemd) zijn intrede in de telefooncentrale. Vanaf dat moment spreekt men van automatische centrales: de abonnee brengt de gewenste verbinding tot stand met behulp van een kiesschijf, die stroomimpulsen naar de kiezer in de centrale stuurt. In Nederland werd de eerste automatische centrale in 1925 in Haarlem in gebruik genomen. In 1962 waren alle telefooncentrales in Nederland geautomatiseerd met als laatste het Groningse dorp Warffum. Na Zwitserland was Nederland het tweede land dat volledig geautomatiseerd was.

Alleen toepasbaar voor spraak

De bandbreedte van traditionele telefoonkabels was uitsluitend toegespitst op het (soms amper) verstaanbaar doorgeven van menselijke spraak, waarbij het dan in de regel niet goed mogelijk was verschillende stemmen van elkaar te onderscheiden. Door het wegvallen van hoge tonen werden vrouwen al te vaak met "meneer" aangesproken. Het viel in het begin dan ook niet mee om een snellere datacommunicatie dan 300 bits per seconde (ruim typsnelheid) over dit netwerk op te zetten. Andere vormen dan spraak waren dan ook nauwelijks mogelijk

BOXMEER (Rijkstelefoonkantoor) 1915

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en feestdagen van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.

Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Een publiektelefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het perceel van Mej. Wed. E. Straatmans geb. Thijssen, Bakelgeest C. 199.

17    Driebergen,J., Opzichter Ned. Heide-Mij.

12    Esser, Ph.J.H., Hôtelhouder, Steenstr.

6    Gemeentebestuur

5    Grollenberg, H.A., Notaris, de Biest

9    Hendriks, E., Koopman in granen en aardappelen

7    Hengst. C.F.J.H., Burgemeester, Elsendonk

10    Heuvel, Th.M.A. v. d., Banketbakker, Steenstr.

18    Jacob, A., Slager en Veehandelaar

16    "Lactaria", Dir. J.B.A. Thuis

15    Nuijens, W.J.F., Arts

3    Pechtold, C.A., Expl. der acetyleen gas fabr., electricien, ijzerh., koper- en zinkwerkerij, Steenstr.

11    Reusing. J.H., Varkensslager, Steenstr.

8    Schoth, Fa. F., Uitgever, Kantoor, Steenstr.

4    Verheijen, van Estvelt, Mr. A.J.T., kantonrechter, het Zand

2    Verkuijl, B.E.A., Sigarenfabr., Bukelgeert

1    Weijers, W., fa. J. -Lion-Löwenberg. Exportslagerij

13    Weijers. W., Veehandelaar, Steenstr.

14    Wijze, A. de, Rundslager en veehandelaa

In 1950 was er al een flinke lijst met telefoonaansluitingen. Met het nummer werd ook de naam en het beroep vermeld. Dit is een interessant gegeven.