Ze zien Los, Metworstvereniging

 

In 2015 bestond de Vereniging van tijdelijk jonggezellen ‘De Metworst’ 275 jaar.

Ter ere van dit jubileum was er tijdens het jubileumweekend van 13 t/m 15 maart 2015 in samenwerking met maar liefst 15 Boxmeerse horecaondernemingen, onder de stichting "samen zien we los", een mooi en compleet programma voor iedereen samengesteld. Daarnaast werd er extra aandacht besteed aan de geschiedenis en de toekomst van deze traditie. Dit bijzondere en historische moment kon de Vereniging immers niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Het jubileumweekend werd officieel geopend met de presentatie van het jubileumboek "Ze Zien Los. Beschermvrouwe Nina Jilesen onverhandigde het eerste exemplaar aan Kevin Knuiman, Koning van de Metworst 2015. Kevin overhandigde op zijn beurt het door Gerard Sonnemans geschreven jeugdboek ‘Koning Ferdinand’ over de Metworstrennen van 1778 aan Loek van de Cruijs, het jongste lid van de Vereniging. Dit jeugdboek zal de komende jaren gratis worden uitgereikt aan de leerlingen van groep 8 van alle Boxmeerse lagere scholen.

Vanwege de grote vraag vanuit het publiek is het inmiddels ook bij Van Dinter Media en HEMA Boxmeer te verkrijgen en kost slechts €5,-.