De Pastoors van Boxmeer

Boxmeer heeft door de tijden heen heel wat pastoors gehad.

De bekenste was ongetwijfeld Pastoor Peelen.

Pastoor Dr. A.W. Peelen, pastoor te Boxmeer; aangesteld als pastoor op 31 augustus 1628.

Antonius Peelen werd op 8 november 1601 in Boxmeer geboren. Hij bestudeerde zoals gezegd verschillende vakgebieden. Hij promoveerde als medicus en begon in Boxmeer een artsenpraktijk. Met gevaar voor eigen leven verpleegde hij zieke inwoners van Boxmeer tijdens de grote pestepidemie, die heerste tussen oktober 1635 en juni 1637 en waarbij meer dan 300 doden vielen.

Hij studeerde dus naast medicijnen ook theologie en werd op 14 augustus 1628 tot priester gewijd. Vrijwel direct na zijn wijding (een week later namelijk) kreeg hij de benoeming tot pastoor van Boxmeer.