De Warande of Sassefrant en het Theehuisje

Een markante plek in Boxmeer vormde de Warande of Sassefrant met de koepel of het theehuisje of lusthuisje zoals men wil.

  • Warande een besloten jachtterrein of een lusthof. (soms ook waranda)
  • Konijnenwarande een gebied met exclusief jachtrecht voor een persoon of groep uit hogere kringen

De Warande, ook wel konijnenwarande, was een aangelegd perceel in Boxmeer dat diende als jachtterrein.

In het terrein was een heuvel aangelegd met daarop een theehuisje genaamd de Koepel. Verder was er een openluchttheater en er was een gebouw dat later door de verkennerij werd gebruikt.

Het was voor de jeugd van Boxmeer een prachtige avontuurlijke speelplaats. Het was er heerlijk zwerven in een mooi natuurgebied. Alhoewel het een afgesloten terrein was, werd het er door ons veelvuldig gebruikt, op straffe van. Crossen met de fiets of zelfs op een brommer heuvel op en heuvel af was een spannende aangelegenheid. De politie lag namelijk bij tijd en wijle op de loer en dan was je echt het haasje.

In een doos met oude archiefstukken werden 2 bijzondere documenten ontdekt die te maken hebben met de aankoop en aanleg van de Warande of Sassefrant, waarschijnlijk was de opdrachtgever de familie Sasse van Ysselt, wat blijkt uit de naam Sassefrant zoals die in de volksmond gebruikt werd. 

Het is eigenlijk een vreemd document dat begint met het jaartal 1819 met daaronder een opsomming van werkzaamheden gedurende een aantal jaren van 1806 tot 1814.

Het hele document is met potlood geschreven.

In 1806 is er sprake van de aankoop van de waranda voor f 530,- met potlood op papier geschreven en de laatste rekening staat op 1814. Interessant is de vermelding “aanleg van den Berg” op de 7e regel. Dit kostte net zoveel als het arbeidsloon van 1 jaar f 25,-. Een eind verder op is er sprake van de koop van 600 fijne dennen.

Het is van belang te ontdekken wat dit document precies voorstelt.

Een oude kadasterkaart minuutplan uit 1811/1832 geeft aan wie de eigenaar was van het perceel 471 de warande en wat de bestemming was.

Er staat dat de Nederlanden de grond in zijn bezit had, en het document vermeldt als bestemming tuin.

In 1806 verkocht J. A. Hengst, als rentmeester van de Domeinen van onze staat, aan Leopold Frans, Jan, Jacob van Sasse van Ysselt het kasteel van Boxmeer met alle bijbehorende bezittingen.

Het kunstproject ARTeFACT van kunstenaar Willem Muijs.

De uit Boxmeer afkomstige kunstenaar Willem Muijs heeft er, na een uitgebreid onderzoek en diverse interviews met inwoners van Boxmeer, een gigantisch kunstproject van gemaakt, genaamd ARTeFACT dat destijds in het cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer gedemonstreerd werd. Dit project is, om aangegeven reden in de video, helaas afgeblazen.

Dick Reijnen